fbpx
Støtter Norske dansekunstnere

Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor

Styreleder Ruben Steinum i NBK og 14 andre står bak et innlegg som støtter Norske dansekunstneres forsøk på å belyse hvordan hets skaper et utrygt ytringsrom. (Foto: Jannik Abel.)
Styreleder Ruben Steinum i NBK og 14 andre står bak et innlegg som støtter Norske dansekunstneres forsøk på å belyse hvordan hets skaper et utrygt ytringsrom. (Foto: Jannik Abel.)
Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet, skriver 15 kunstnerorganisasjoner i dette oppropet.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser i teksten er av skribentens subjektive oppfatning av saken.
Saken er 15 kunstnerorganisasjoner har skrevet et opprop som støtter norske dansekunstnere.

Rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet, 2020» (Tore Slaatta og Hanne M. Okstad), som blant annet baserer seg på tilbakemeldinger fra enkeltkunstnere, omtaler økt konflikt rundt kunstens verdi og status i det norske samfunnet, at det følger mer trusler, vold og trakassering enn før med det å være kunstner, og at kunstnere ofte opplever å stå alene i slike krevende situasjoner.

Rapporten påpeker at staten av mange ses som en garantist for kunstneres ytringsfrihet i Norge.

Som det kommer frem av rapporten, mener en stor andel av aktørene på scenekunstfeltet at ytringsfriheten ikke er godt beskyttet.

Kun 61 prosent av de spurte scenekunstnerne svarer at de mener ytringsfriheten er tilstrekkelig beskyttet på deres område.

Annonse

Ytringsfrihetskommisjonen skal gjennom arbeidet sikre et inkluderende, trygt og mangfoldig kunnskapsgrunnlag, og legge til rette for innspillsmøter og lignende som ivaretar alle stemmer.

I denne forbindelse stiller de undertegnende organisasjonene seg spørrende til den praksis og håndtering Ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere.

Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspillsmøtet som fant sted 23. juni 2021 under Kulturytring Drammen, og Ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor.

Disse organisasjonene stiller seg med dette solidarisk med Norske dansekunstnere på bakgrunn av deres arbeid for å belyse disse utfordringene. Ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge har de siste årene blitt hardere og av mer angripende i karakter. Dette er noe Ytringsfrihetskommisjonen må adressere og ta på alvor.

Les også: NTO-direktør ut mot Ytringsfrihetskommisjonen

Kunstnerorganisasjonene som stiller seg bak denne uttalelsen er:

Norske Billedkunstnere ved styreleder Ruben Steinum

Norske Dramatikeres Forbund ved forbundsleder Monica Boracco

Norske Kunsthåndverkere ved styreleder Hanne Øverland

Forbundet Frie Fotografer ved styreleder Thale Fastvold

Grafill ved daglig leder Lene Renneflott

Den Norske Forfatterforening ved leder Heidi Marie Kriznik

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved leder Alexander Løken

Norsk Oversetterforening ved foreningsleder Hilde Lyng

GramArt ved daglig leder Marius Øvrebø-Engebøen

Creo ved forbundsleder Hans Ole Rian

Norsk Komponistforening ved styreleder Jørgen Karlstrøm

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere ved styreleder Ole Henrik Antonsen

Norsk Skuespillerforbund ved forbundsleder Knut Alfsen

Norsk Filmforbund ved forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad

Norske Filmregissører ved forbundsleder Marianne Kleven