Alt inn nå!

Jeg vil stemme digitalt!

Kjersti Løken Stavrum er administrerende direktør i Tinius og leder i Ytringsfrihetskommisjonen. Blant annet. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.)
Kjersti Løken Stavrum er administrerende direktør i Tinius og leder i Ytringsfrihetskommisjonen. Blant annet. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.)
Det er besynderlig at vi ikke kan velge å avgi stemme over internett, skriver Kjersti Løken Stavrum.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Valgdagen for Stortingsvalget 2021 er 13. september.

Bare 15 minutter brukte jeg på å gå fra kontoret til valglokalet. Vi har Rådhuset, og dermed valglokalet, som nærmeste nabo.

Det var nesten ikke kø, og jeg er rask til beins. Likevel mener jeg det er besynderlig at vi ikke kan velge å avgi stemme over internett.

En pandemi og mer siden forrige undersøkelse

Aldersgruppen 22-25 har lavest valgdeltakelse, noe som kan tyde på at man oppsøker valglokalet når man får stemmerett, men derpå svinner interessen.

Ville det vært annerledes hvis vi kunne stemme digitalt?

Annonse

Ikke ifølge de to testene som er gjort på dette i 2011 og 2013. Men dette er allerede henholdsvis ti og åtte (og en delvis pandemi) år siden, og for stadig flere er internett en integrert del av alt vi gjør.

På grunn av manglende politisk enighet om internettstemming har man besluttet å ikke videreføre forsøkene. Dermed viser demokratiet seg utdatert for oppvoksende generasjoner og de naturlig digitale, kronglete for eldre og vanskelig tilgjengelig for folk med funksjonsnedsettelser – og dessuten litt smittefarlig.

Trygt nok for både bank, lege og skatteoppgjør

Gjennom bank-ID kan vi gjøre mye og mangt som er risikabelt og sensitivt, som å flytte store pengesummer. Vi kan møte legen digitalt, og vi leverer og mottar skatteoppgjøret på samme vis.

Valglovutvalget som leverte sin NOU i fjor, la saken til side. Et mindretall med blant andre valgforsker Bernt Aardal mente likevel at «elektronisk stemming over internett der velgeren kan stemme hjemmefra på sikt bør vurderes innført når sikkerheten er god nok.»

Det er en pussig passiv innstilling i utvalget, synes jeg.

Demokratisk

Særlig hvis man leser dette i sammenheng med andre påpekninger i utredningen:

· Utvalget mener (at) valgloven bør inneholde regler som bidrar til å forhindre at noen stemmer i en annen persons navn.

· Utvalget mener prinsipielt at alle valglokaler bør være tilgjengelige for alle velgergrupper.

· Utvalget understreker at forkastede stemmer som skyldes feil eller forsinkelser med forsendelsen (via post, altså, artikkelforfatterens anm.), er en alvorlig innskrenkning av velgerens demokratiske rettigheter. Velgerens stemme vil ikke telles med i valgoppgjøret, og velgeren vil heller ikke ha anledning til å klage ettersom vedkommende ikke vil få informasjon om at forhåndsstemmen ble forkastet fordi den kom for sent fram til å kunne godkjennes.

· Det er etter utvalgets vurdering ikke akseptabelt at valgmedarbeiderne i kommunene gjør feil ved forsendelse av stemmesedler som fører til at velgernes stemmer forkastes. (…) Utvalget mener det er viktig at forsendelseskonvoluttene får riktig adresse slik at stemmene sendes riktig sted, og at de nærmere prosedyrene for å forhindre feiladresseringer på forsendelseskonvoluttene er best mulig.

· Selv om kommunene gjør alt rett, vil en med dagens postsystem måtte regne med at forhåndsstemmer kommer for sent fram dersom de sendes som vanlig brevpost.

Kan unngå misnøye blant velgere

Utvalget ser også med bekymring på at mange forhåndsstemmegivninger fra utlandet blir forkastet. Videre skriver de:

· Utvalget vil også understreke at store stemmekretser kan føre til at det blir kø når velgerne skal stemme. Dette kan skape misnøye blant velgerne, og enkelte velgere vil da på grunn av lang ventetid kunne forlate stemmestedet uten å ha fått stemt. Lang ventetid vil også kunne være særlig problematisk for eldre velgere og velgere med nedsatt funksjonsevne. Utvalget mener det derfor er viktig at kommunene ved inndelingen av kommunen i stemmekretser også legger vekt på å unngå kø.»

Ikke helt knirkefritt i den fysiske delen av dette, med andre ord.

Også denne, da:

· «Utvikling av bedre infrastruktur og teknologi burde kunne muliggjøre praktiske løsninger for at alle skal kunne stemme i den kommunen der de oppholder seg på valgdagen.»

Men svaret er ikke digital stemme. Litt artig er det derfor at:

· «Utvalget mener at det er interessant å se nærmere på muligheten for at velgeren stemmer på papir, men at stemmeseddelen deretter skannes og sendes elektronisk til rette kommune. Utvalget ser at en slik løsning må utredes grundig, både teknisk, sikkerhetsmessig og juridisk, og vil derfor ikke foreslå en lovendring på dette punktet nå.»

For øvrig skal det nevnes at stemmene telles manuelt først, deretter elektronisk, hvis man vil.

Nei, alt inn nå!

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar