24 kulturaktører:

Vi krever handling fra kulturministeren nå!

24 kulturaktører fra Trøndelag har gått sammen i et opprop for ny kompensasjonsordning for kulturlivet. Her ved initiativtaker Thorunn Wikdahl, daglig leder ved Yggdrasil teater. (Foto: Eirik Haldberg.)
24 kulturaktører fra Trøndelag har gått sammen i et opprop for ny kompensasjonsordning for kulturlivet. Her ved initiativtaker Thorunn Wikdahl, daglig leder ved Yggdrasil teater. (Foto: Eirik Haldberg.)
Nødvendig med en kompensasjonsordning for gjennomførte arrangementer, skriver 24 kulturaktører fra Trøndelag.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er 24 kulturaktører fra Trøndelag i et opprop for ny kompensasjonsordning.

Oppropet ble først sendt til Kulturdepartementet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen, nå haster det veldig med å få på plass en ordning for å følge kulturlivet gjennom pandemien. Den har ikke sluppet taket og påvirker alle arrangement her i Trøndelag, og sikkert flere steder i landet.

Vi har nå arrangert ulike kulturarrangement gjennom høsten. Mange med en økonomi som stort sett baserer seg på publikumsinntekter fra billetter og servering, og det har mange av oss gjort helt uten koronabevilgninger fra staten. Kulturlivet står nå helt uten en ordning for gjennomførte arrangement. Men vi ser at publikum vegrer seg for å delta på ulike kulturarrangementer. Myndighetene gjenåpnet samfunnet uten å oppfordre befolkningen til å ta i bruk kulturtilbud.

I pandemiens begynnelse fikk vi først arbeidsforbud, så ble vi nesten beordret til å jobbe midt i pandemien ved at kompensasjonsordningen ble utfaset til fordel for stimuleringsordningen med lovnader om at kostnadene for gjennomføringen skulle bli dekket, noe det for mange viste seg senere ikke å bli og man ble satt i gjeld for å ha gjennomført arrangementet.

Annonse

Som eksempel viser vi til Yggdrasil Teater som gjennomførte sitt familiearrangement i oktober 2020 og som ennå ikke har fått dekket kostnadene ved gjennomføringen, saken er nå på sin andre runde i Klagenemnda over ett år seinere.

Publikumsflukt

Vi er arrangører i Trøndelag som har gjennomført arrangement de siste månedene og som har opplevd en voldsom publikumsflukt pga den pågående pandemien. Vi er i tillegg til arrangører som snart skal gjennomføre arrangement med dårlige salgstall, av samme årsak. Det er som kjent ingen kompensasjonsordninger nå for gjennomførte arrangement og det er også kjent i bransjen at man ikke opererer med den nåværende pandemien under force majeur i kontrakter, med andre ord; koronapandemien kan ikke brukes som begrunnelse for avlysing overfor oppdragstakere og underleverandører. Det har ført til mer eller mindre ulike kreative løsninger for avlysninger den siste tiden av arrangører som ser at de ikke får regnskapet til å gå opp når publikum uteblir. Det kommer til å bli et skred av avlysninger av alle mulige slags kulturarrangement i tiden fremover mot jul nå i takt med smitten som øker, spesielt i Trondheim hvor det gjeninnføres smittevernregler.

Kulturbransjen har ikke fått direkte pålegg om smittevernregler men den indirekte effekten er slående. Publikum uteblir. Mange opplever å ha mindre publikum på sitt årlige arrangement nå i pandemiens andre år i et gjenåpnet samfunn enn i fjor da det var strenge krav til smittevern og delvis nedstengninger. Dette på tross av flotte anmeldelser, stor pressedekning, populære aktører og artister, og mye PR-arbeid med påfølgende kostnader rettet mot eksempelvis sosiale plattformer, nyhetsbrev, plakater og lignende.

Enklere

Vi ønsker at kulturministeren og Kulturdepartementet skal ta innover seg den pågående krisen i arrangørfeltet og snarest innføre en helt ny ordning som kan kompensere for billett-tap til gjennomførte arrangement. Man bør se på hvor enkelt man kan få til en forskrift slik at den omfatter alle typer kulturarrangementer av profesjonelle aktører og enkel dokumentering på arrangementet slik at Kulturrådet ikke har mulighet til synsing. Det burde holde med å dokumentere at arrangementet har funnet sted, dokumentasjon på publikumskapasitet og forventet publikumsinntekt i normalsituasjon, minus faktisk publikumsinntekt nå i pandemien og dermed få kompensert billett-tapet.

Det er faktisk så enkelt som det fordi arrangørene vil da med sine budsjetter få dekket selve gjennomføringen og kostnadene ved den og vil da få betalt sine underleverandører og så videre. Ved å innføre en slik enkel forskrift vil saksbehandlingstiden hos Kulturrådet bli betraktelig redusert og underleverandører vil få betalt før arrangør i tillegg må betale inkassosalær og så videre i påvente av en saksbehandling.

Situasjonen er prekær

Det kan ikke innføres tak på ulike poster i budsjettene da det kan gå i mot fagorganiserte aktører som har krav på ulike tariffavtaler. Men at for eksempel usannsynlige høye utgifter (uten dekning i gjeldende tariffavtaler i de ulike forbundene) eller kalkulerte overskudd fra billettinntekt ikke dekkes. En slik type ordning vil stimulere til økt gjennomføring av ulike arrangement og vil være spesielt bra for de i det profesjonelle scenekunstfeltet som har billettinntekt som en stor del av produksjonsbudsjettet, en del av kulturbransjen som tydelig har vært nedprioritert så langt i pandemien. Ordningen vil likestille flere arrangement da en slik etterskuddsutbetaling ikke vil kunne la Kulturrådet bestemme hvilke profesjonelle kulturaktører som skal ha mulighet til å fremføre sin kunst.

Nå er det på tide at Kulturdepartementet med en ny regjering og kulturminister viser en tydelig linje på at de fortsetter å håndtere den pågående økonomiske pandemikrisen i det profesjonelle kulturfeltet.

Vi oppfordrer herved sterkt til at kulturministeren blir en pådriver for en enkel billettkompensasjonsordning for gjennomførte arrangement, med tilbakevirkende kraft fra og med 1. september 2021.

Situasjonen er prekær!

Signert av:

– Bizarra Produksjoner AS – Trondheim – Kunstnerisk Leder Alessandra Felli

– Break A Leg AS – Trondheim – Daglig leder Grethe Kosberg

– Byscenen – Trondheim – Daglig leder Ulrich Bang Sørensen

– Dampsaga kulturhus – Steinkjer – Arrangementsansvarlig Svein Bjørge

– Dokkhuset Scene as – Trondheim – Daglig leder Kristen Ramsøy-Halle

– Fabularium Produksjoner – Trondheim – Daglig leder og produsent Nina Bjørklund

– Jødisk kulturfestival Trondheim – Trondheim – Daglig leder Rita Abrahamsen

– Katja Brita Lindeberg produksjoner – Trondheim – Daglig leder Katja Brita Lindeberg

– Konstellasjonen – Trondheim – Daglig leder og skuespiller Janne Brit Rustad

– Litteraturhuset i Trondheim – Trondheim – Daglig leder Trond Åm

– Musikalfabrikken – Trondheim – Produsent Christer T. Aannestad

– Norsk Revyfestival – Høylandet – Daglig leder Ina Dahl

– Orkland kino og kulturscene – Orkland – Avdelingsleder kulturformidling Arne Fagerholt

– Rabarbrateateret – Trondheim – Styreleder og produsent Marit Synnøve Ørsjødal Gjeset

– Rai Rai Entertainment AS/D.D.E. – Namsos – Daglig leder Eivind Berre

– Sjiraffen Kultursenter – Trondheim – Daglig leder Ragnhild Arntsen

– Steinkjerfestivalen – Steinkjer – Festivalsjef Svein Bjørge

– Teater Basun – Trondheim – Magnus Winsvold

– Teater Fusentast – Trondheim – Daglig leder Jaap den Hertog

– Teaterlaget i BUL i Nidaros – Trondheim – Leder Marit Eriksen

– Trondheim Jazzfestival – Trondheim – Daglig leder Ernst Wiggo Sandbakk

– Trondheim kammermusikkfestival – Trondheim – Festivalsjef Sigmund Tvete Vik

– Trykkeriet Scene – Trondheim – Produsent Emil Husby

– Yggdrasil Teater AS – Trondheim – Daglig leder Thorunn Wikdahl

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar