En katastrofe for kulturlivet

En katastrofe for kulturlivet

Sesongen for julekonsert og juleturné står for store deler av det inntektsgrunnlaget som sikrer helårsdriften for aktørene i musikkbransjen, skriver Hans Ole Rian i Creo. (Foto: Ihne Pedersen.)
Sesongen for julekonsert og juleturné står for store deler av det inntektsgrunnlaget som sikrer helårsdriften for aktørene i musikkbransjen, skriver Hans Ole Rian i Creo. (Foto: Ihne Pedersen.)
En ny runde er i seg selv svært alvorlig, men spesielt ille er det at denne kom nå, midt i julesesongen, skriver Creo-leder Hans Ole Rian.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Kulturorganisasjonen Creo kommenterer regjeringens nye smittevernstiltak.

Da ble det igjen nedstengninger, restriksjoner og kulturbransjen og alle dens aktører er igjen kastet ut i usikkerhet. En ny runde er i seg selv svært alvorlig, men spesielt ille er det at denne kom nå, midt i julesesongen.

Sesongen for julekonsert og juleturné står for store deler av det inntektsgrunnlaget som sikrer helårsdriften for aktørene i musikkbransjen. Dermed er det dypt problematisk at det i dagens kompensasjonsordninger lagt inn en begrensning der ordningen kun dekker underskudd.

Kompensasjonsordningen må forlenges

Det mest alvorlige er likevel at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke ser ut til å bli videreført. Vi kan i hvert fall ikke finne noen informasjon om denne svært viktige ordningen for kulturlivet.

For enkeltaktørene i kulturlivet har kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært helt avgjørende. Over 25 000 enkeltpersoner har hatt denne ordningen som sikkerhetsnett og inntektssikring siden den ble vedtatt i mars i fjor.

Annonse

Siden denne gruppen yrkesutøvere fremdeles er i den situasjonen at de har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien, siden FHI fremdeles anser pandemien som pågående, og siden myndighetene fremdeles pålegger aktørene i kulturlivet restriksjoner, er det etter vårt syn helt nødvendig at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges så lenge det er krise i kulturbransjen. Hvis sittende regjeringen ikke ser at denne må forlenges inn i 2022 vil dette være en katastrofe for kulturlivet.

Eventbransjen må inkluderes

Eventbransjen, og dets underleverandører, må inkluderes i kompensasjonsordningen. Store deler av oppdragene til kulturaktørene og de scenetekniske leverandørene kommer fra bedriftsmarkedet. For mange utgjør bedriftsmarkedet rundt 2/3 av omsetningen i desember, januar og begynnelsen av februar og er det som finansierer månedene frem til sommeren.

Koronapass vil gi kulturlivet en mulighet

Så registrerer vi at regjeringen innfører «1-metersregelen» igjen. Det er en regel vi mener det er uklokt og urimelig å innføre. Vi skulle mye heller sett at koronapass ble innført. Kulturlivet er næring, og nettopp derfor er sektoren like avhengig av publikum, som IKEA er av kunder. Koronapass gir kulturlivet mulighet til å bygge seg opp igjen og skape kultur, men også arbeidsplasser og inntekt.

Underskuddsgaranti for utenlandsturnéer

Videre ber vi om at det innføres en underskuddsgaranti for utenlandsturnéer. Vi har fått flere signaler fra medlemmer og bransjen ellers om at den økonomiske risikoen ved å booke turneer i utlandet nå er for stor. Løsningen, slik vi ser det, er at det etableres en form for underskuddsgaranti med utgangspunkt i at utenlandsturnéer som ville gått med overskudd ved gjennomføring kompenseres hvis eventuelle restriksjoner fører til avlysninger eller nedskaleringer.

Regjeringen må sikre trygge rammevilkår

Vi forventer også – som NTO gjør i sitt innspill – at kulturministeren forsikrer oss om at musikk- og scenekunstinstitusjonene kan drive som planlagt og vil få nødvendig støtte til det. Regjeringen må sikre institusjonene forutsigbare og trygge rammevilkår som tar høyde for både korttids- og langtidskonsekvensene av pandemien. Alternativene er kraftige kutt i tilbudet, noe som igjen særlig vil ramme de på kortere engasjement; frilansere og underleverandører.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar