Fremstår som allierte med motstanderne av rusreformen

Det kan se ut til at FHI har bindinger til avholdsbevegelsen

Til tross for bred støtte her hjemme, har rusreformen blitt møtt av en kald skulder av de FHI-ansatte forskerne Jørgen Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen. I en e-post fra Bretteville-Jensen til generalsekretæren i avholdsorganisasjonen Actis, Pernille Huseby, kommer det frem at de to samarbeidet om innsalget av en kritisk sak om rusreformen til NRK-programmet Ekko, skriver Kenneth Arctander Johansen. (Foto: Jil Yngland/NTB.)
Til tross for bred støtte her hjemme, har rusreformen blitt møtt av en kald skulder av de FHI-ansatte forskerne Jørgen Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen. I en e-post fra Bretteville-Jensen til generalsekretæren i avholdsorganisasjonen Actis, Pernille Huseby, kommer det frem at de to samarbeidet om innsalget av en kritisk sak om rusreformen til NRK-programmet Ekko, skriver Kenneth Arctander Johansen. (Foto: Jil Yngland/NTB.)
Vi bør forvente at Folkehelseinstituttet opptrer nøytralt når rusreformen behandles på nytt, skriver Kenneth Arctander Johansen.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Rusreformen skal behandles på nytt.

Det er et halvt år siden Solberg-regjeringens forslag til rusreform ble stemt ned i Stortinget. Ettersom regjeringen ikke lenger hadde flertall etter at FRP gikk ut av regjering, var de avhengige av AP for å vedta rusreformen.

Interne forhold i AP sørget for at partiet snudde og gikk imot reformen de selv hadde vært med å sette i gang. Samtidig var det også vanskelig for APs helsepolitikere som var positive til reformen at Folkehelseinstituttet (FHI) markerte seg som en viktig motstemme.

Avkriminalisering støttes av internasjonale forskningsmiljøer, FN og Verdens helseorganisasjon. Bent Høie ble godt tatt imot av blant andre FNs høykommissær for menneskerettigheter, Det internasjonale narkotikakontrollstyret og FN-kontoret for narkotika da han presenterte rusreformen under FNs narkotikakommisjon i 2020. Til tross for bred støtte her hjemme, har reformen blitt møtt av en kald skulder av de FHI-ansatte forskerne Jørgen Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen.

Motstanden har vært begrunnet med det udokumenterte premisset om at fravær av straff og sanksjoner vil kunne føre til økt bruk. Flere ganger har de feilinformert om Rusreformutvalgets innstilling – noe som ledet meg til å anklage dem for å fremstå som alliert med motstanderne av reformen.

Annonse

Jeg hadde rett.

På profilen til en av de mest prominente aktivistene på Twitter, @littufinkanskje, finner vi en frigitt korrespondanse mellom FHI og Actis. Actis, som er en paraplyorganisasjon for konservative rusorganisasjoner, har profilert seg som en motstander av regjeringens forslag til avkriminalisering.

I en av de publiserte e-postene beklaget Bramness seg til internasjonal leder i Actis Stig-Erik Sørheim, over rusreformtilhengernes opplevelse av at «deres tid er nå».

Sørheim etterspurte hva som skjedde med oppfølgerne til den første av tre planlagte kritiske kronikker i Aftenposten fra FHI. Bramness orienterte om fremdriften og Sørheim oppfordret ham til å purre ettersom det var nå dette var aktuelt. Etter at artikkel nummer to var publisert, påtok Sørheim seg oppdraget med å purre på Aftenposten siden han selv var nysgjerrig på hva de ville skrive, hvorpå Bramness sendte ham kronikken. I en e-post i samme tidsrom skrev Bramness til Sørheim at «[v]i er vel ikke i dette for å bli populære, men heller fordi vi enda tror på fornuften … (hvor lenge orker vi det?)».

I desember samme år, fremgår det av en e-post fra Bretteville-Jensen til generalsekretæren i Actis, Pernille Huseby, at de samarbeidet om innsalg av en kritisk sak om rusreformen til NRK-programmet Ekko. I e-posten foreslår hun gjester som Huseby kan spille inn der alle kandidatene var uttalte motstandere av reformen. Dette skulle de snakke videre om i et møte.

Det er positivt at Actis jobber for å få gjennomslag for sin politikk, og som forskere har Bramness og Bretteville-Jensen ytringsfrihet. I kraft av å være ansatte i FHI mener jeg imidlertid at de bør være mer forsiktig med bindinger til Actis – selv om de er aldri så enige politisk.

Avsløringene vil gjøre at FHI blir oppfattet som en ruspolitisk aktør, ikke en nøytral faginstans. En tydeligere avklaring kan føre til en mer ryddig ruspolitisk debatt. Samtidig har tilliten til FHI blitt svekket. Dette er synd ettersom helsemyndighetene er avhengig av at sivilsamfunnet har tillit til institusjonene.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar