Svarer på oppropet

Vi er opptatt av vilkårene for DKS-utøvere

– DKS har nå innarbeidet klausuler for utbetaling av honorarer ved avlysning som følge av korona, skriver Øystein Strand i dette motsvaret. (Foto: Kulturtanken.)
– DKS har nå innarbeidet klausuler for utbetaling av honorarer ved avlysning som følge av korona, skriver Øystein Strand i dette motsvaret. (Foto: Kulturtanken.)
– Vi er opptatt av det skal være trygge og gode arbeidsvilkår i Den kulturelle skolesekken, skriver direktør Øystein Strand i Kulturtanken.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Kulturtanken svarer på oppropet fra bransjen.

Denne teksten er et svar på debattinnlegget «Avslutt løsarbeiderordningen nå», som ble publisert 10. januar.

Vi setter pris på engasjement om en viktig sak. I Kulturtanken er vi opptatt av at det skal være trygge og gode arbeidsvilkår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og vi er glade for at det nå skal igangsettes en gjennomgang av hele ordningen. En slik gjennomgang bør også ta for seg denne tematikken. Det er Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har ansvar for fremdriften i dette arbeidet.

Kulturtanken er en statlig etat som er underlagt styring av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap, og en del av kulturministerens administrative støtteapparat.

Rammeavtalen for DKS forhandles mellom Creo og KS. Det er en lang og god demokratisk tradisjon i Norge for at staten ikke blander seg inn i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Dette er begrunnelsen for at Kulturtanken, som statlig virksomhet, ikke fronter standpunkt i denne saken.

Annonse

Det er korrekt slik det beskrives i oppropet at dette er en endring fra hvordan det var tidligere da staten ved Rikskonsertene var direkte oppdragsgiver for musikere i skolekonsertordningen. Da var Rikskonsertene også direkte forhandlingsmotpart for MFO (nå Creo) og det fantes en egen tariffavtale. En viktig politisk ambisjon for omleggingen av DKS som ble gjennomført i 2015 var å redusere det statlige nivået i ordningen og gi større ansvar og flere oppgaver til fylkeskommunene og kommunene.

Da det ble vedtatt å flytte ansvar, oppgaver og ressurser fra stat til fylkeskommunene, ble forhandlingsansvaret om vilkår for utøverne i DKS er også flyttet fra staten til fylkeskommunene og kommunene, representert ved KS.

Les også: Ingen motsetning mellom økt mangfold og kunstnerisk frihet

Ikke direkte for ansvarlig oppdragsavtalene

Selv om Kulturtanken ikke er direkte ansvarlige for oppdragsavtalene som inngås mellom fylkeskommuner og kommuner og utøvere i DKS, er vi opptatt av vilkårene for DKS-utøvere fra alle seks kunst- og kulturfelt i Den kulturelle skolesekken; musikk, litteratur, visuell kunst, film, scenekunst og kulturarv.

Allerede før vi leste dette oppropet, inviterte vi derfor Kunstnernettverkets DKS-utvalg til et dialogmøte denne uken. Det har vi gjort nettopp fordi vi ønsker å ha dialog med dem om hvordan det står til ute i feltet. Det er ulike mekanismer og behov i de ulike feltene i DKS og vi ser fram til å drøfte disse problemstillingene med alle kunstnerorganisasjonene.

Når det gjelder det andre kulepunktkravet som stilles i oppropet, har oppdragsavtaler i DKS nå innarbeidet klausuler for utbetaling av honorarer ved avlysning som følge av korona. Høsten 2020 ble det utarbeidet smitteveiledere for DKS, som siden har blitt oppdatert. DKS er en del av skolen, og vi ønsker å bidra til at utøvere kan gjennomføre turné med tryggest mulige rammer, slik at elevene så langt det er mulig ikke går glipp av møtet med kunstnere.

Les også: Varsler ignoreres av kommunen – frykter for elever og ansatte

Dette er slutten på debattinnlegget. Kulturtanken ønsker å legge til ytterligere informasjon: 

Eksempel på klausul i kontrakt ved avlysning på grunn av korona

Dersom turneen helt eller delvis ikke kan gjennomføres på grunn av tiltak eller anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter, begrunnet i å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker, vil oppdragstaker ha krav på utsettelse.

Dersom lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, og den avtalte turneen derfor må avlyses, har oppdragstakers rett til følgende:

– 25% av avtalte honorar ved avlysning mindre enn 3 måneder før første formidlingsdag.

– 50% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 2 måneder før første formidlingsdag.

– 100% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 1 måned før første formidlingsdag.

Minstehonoraret for formidlingsdag i DKS er 5 151 kroner. Møter, forarbeid og preproduksjon honoreres med 716 kroner per time.

Det samme gjelder hvis oppdragsgiver velger å avlyse som følge av anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, begrunnet i å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker.

I de tilfeller avlysning skjer med mer enn 3 måneder før første formidlingsdag utbetales det ikke honorar. Dersom oppdragstaker velger å trekke seg fra sine avtaleforpliktelser, på grunn av anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter, bortfaller oppdragstakers krav på honorar.

Oppdragstakere som er i risikogrupper definert av folkehelseinstituttet plikter å underrette oppdragsgiver om dette før kontraktsinngåelse, så fremt dette kan få konsekvenser for muligheten til å oppfylle avtalens innhold.

Oppdragstakers påløpte utgifter dekkes. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.

Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangementer, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar