Økt usikkerhet under Trettebergstuen

Hvordan er det mulig, Trettebergstuen?

Vi er enige med kulturminister Trettebergstuen i at vi trenger kompensasjonsordninger. Derfor er det paradoksalt at kulturministeren lager nye og mer komplekse ordninger enn noen gang, skriver signatarene. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)
Vi er enige med kulturminister Trettebergstuen i at vi trenger kompensasjonsordninger. Derfor er det paradoksalt at kulturministeren lager nye og mer komplekse ordninger enn noen gang, skriver signatarene. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)
Usikkerheten for artister og arrangører har bare økt det siste året. Hvordan er det mulig, Anette Trettebergstuen?
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Signatarene kritiserer kulturminister Anette Trettebergstuen for å øke usikkerheten for en allerede presset musikkbransje.

Nærmest i siste time, like før julen ringte inn, kom kulturminister Anette Trettebergstuen med detaljene i en ny støtteordning til kulturlivet. Denne forskriften har vært ute på høring nå med frist 11. januar – og forslaget som ligger på bordet er dessverre ikke særlig oppløftende lesning for de som jobber innen musikk og kulturliv; herunder musikere, konsertarrangører og tjenesteleverandører.

Sammen med reiselivssektoren, utelivsbransjen og eventbransjen, er kulturnæringen den sektoren som er hardest rammet av nedstengninger og betydelige smittevernsbegrensninger etter snart to år med pandemi.

Konsekvensene av å bli «stengt» ned av myndighetene nok en gang før jul kan vise seg å bli svært dramatiske for mange aktører. Ordningene som nå er lansert treffer langt i fra godt nok. Maksbeløpet for støtte er satt til 3,5 millioner kroner for et selskap per periode. Hva med de foretakene som står bak flere store profilerte juleturnéer, som har måttet refundere billetter for flere millioner kroner som følge av avlysninger? Slik det er nå, risikerer de å gå konkurs fordi maksgrensen for lav. Musikere, sjåfører, turnéledere, riggere, scenearbeidere, teknikere og artister risikerer å ikke få betalt ut honorarer for avlyste konserter. Intensjonen med å treffe «bredt» er absolutt på sin plass, men det bør ikke gå på bekostning av store produksjoner eller selskaper.

Da Trettebergstuen var Aps kulturpolitiske talsperson benyttet hun ofte anledningen til å kritisere jobben som den forrige kulturministeren gjorde. Abid Raja fikk så hatten passet av Trettebergstuen i et NRK-intervju i april 2020: «Han er fryktelig bakpå. Kulturlivet har ikke fått de tiltakene de trenger for å overleve denne krisa, og han er nærmest usynlig i den offentlige debatten også». «(…) Vi trenger en kulturminister som er mer entusiastisk overfor kulturlivet. Vi trenger en som er en god politisk håndverker rett og slett. Og det har vi dessverre ikke nå», sa Trettebergstuen til NRK.

Annonse

Trettebergstuen uttalte følgende til kulturavisen Subjekt: «(…) Vi risikerer at viktige kulturinstitusjoner nå knekker nakken. At folks jobber går tapt. At kulturtilbud forsvinner.» Hun fulgte videre opp via bransjenettstedet Ballade med seks konkrete forslag for å redde en kulturnæring i krise, nok en gang med ramsalt kritikk av Raja: «Vi trenger et kulturliv på andre siden av krisa. Da trenger vi en kulturminister som prater mindre og lytter mer. Som er kjapt på ballen og oppsøker de gode løsningene.»

Alle gode og fornuftige tiltak, men det retoriske spørsmålet som tvinger seg frem: har vi nå fått en mer synlig og entusiastisk kulturminister som er en dyktig politisk håndverker, og som prater mindre og lytter mer? Og som attpåtil er kjapp på ballen og oppsøker de gode løsningene?

Å anklage Abid Raja for ikke å være entusiastisk nok, er vel neppe en presis observasjon. Dessuten fikk han i stand gode ordninger, som funket for de fleste – inkludert store kulturforetak.

Trettebergstuen har via Facebook-møter og andre fora tatt initiativ til møter og lyttet til innspill fra ulike bransjeaktører for å håndtere koronakrisen på en hensiktsmessig og fornuftig måte. Det er prisverdig, men det er lite som tyder på at innspillene har nådd helt inn.

Da Trettebergstuen gjestet NRKs Dagsnytt 18 like før jul – var beskjeden tydelig: «Dere får kompensasjon hvis dere fyller kriteriene, avlyser eller nedskalerer. Det skal folk vite, vi har ryggen deres nå gjennom krisa».

Budskapet i det som er presentert av kulturministeren hittil er likevel langt fra betryggende. Tvert i mot. Har hun virkelig ryggen til alle musikere, artister og arrangører i denne krisetiden? De nye ordningene vil kunne skape betydelige utfordringer for en allerede skakkjørt næring. Slik kompensasjonsordningen er innrettet, vil det for mange ikke være mulig å tjene penger til videre drift og nyinvesteringer. Staten har i prinsippet gitt en hel bransje næringsforbud. Det smått absurde er at staten samtidig har fratatt oss våre penger (billettinntekter), og mener vi må betale en egenandel på 30 prosent før vi kan få dem tilbake – om man i det hele tatt er kvalifisert for å søke.

Som opposisjonspolitiker etterlyste Trettebergstuen gjentatte ganger forutsigbarhet i de gjeldende støtteordningene for kulturbransjen, men likevel ligger usikkerheten og ubehaget fortsatt som en klam hånd over en hel bransje. Joda, regjeringen har lovet ekstra midler til både kompensasjon- og stimuleringsordning, men nå skal det i større grad utvises skjønn, og man kan fort risikere avkortning i støttebeløp. Hva hvis du tilfeldigvis har et band som heter Madrugada, som har brukt to år på å snekre sammen en ny plate og investert millionbeløp i nye musikkvideoer – og som har solgt ut to fulle hus i Spektrum i februar, og som skal videre på Europaturné i mars? Bør de avlyse eller gjennomføre? Er de diskvalifisert for å søke om stimuleringsstøtte fordi beløpet blir for stort for én aktør?

Utfordringen til denne bransjen er at mange arrangører og musikere ofte jobber med prosjekter med en tidshorisont på 12-24 måneder. De involverte investerer tid, penger og ressurser inn i bærekraftige prosjekter som på sikt vil gi økonomisk uttelling. Det kan være vanskelig å sette en fornuftig pris på kunst. Verdien av musikk, kultur og konsertvirksomhet har ofte et enormt omfang. Det er reelle arbeidsplasser, det er skatter og avgifter til staten, og det er et virke for svært mange aktører. Det håper vi det fortsatt skal kunne være fremover.

Vi vet at kulturministeren tar denne bransjen på alvor, og ønsker oss alle det beste. Som hun selv sa det til sin forgjenger: «Skal du stimulere til aktivitet, må du ha ryggen til de som tar den økonomiske risikoen. Stenger du ned aktivitet, må du ha på plass ordninger som kompenserer. Kulturlivet er omstillingsdyktig. De er ikke dumme. De ser at du sender pressemelding på pressemelding om de samme pengene. Samtidig lurer de på når de får tilgang til disse».

Vi kunne ikke vært mer enige.

Derfor fremstår det hele som et paradoks at kulturministeren starter med blanke ark, og vil lage helt nye ordninger som virker mer komplekse og uforutsigbare enn noen gang.

På vegne av NEMAA og Julekonsert-arrangørene: Joël Schwalenstocker (Nordic Live), Espen Tjersland (Mockingbird Music), Jan Erik Haglund (Skyskraper Artist), Sigve Prestnes (Stageway Talent), Reidun Berntsen (Rocksport booking) og Bjørn Terje Bråthen (Artistguiden og Bald Beautiful productions).

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar