Det er uetisk å presse mennesker til å ta en vaksine de selv ikke ønsker gjennom utestenging

Press og diskriminering er både uønsket og primitivt, skriver artikkelforfatterne bak dette innlegget. De er kritiske til innføring av koronapass i Norge. (Foto: Matt Dunham/NTB.)
Press og diskriminering er både uønsket og primitivt, skriver artikkelforfatterne bak dette innlegget. De er kritiske til innføring av koronapass i Norge. (Foto: Matt Dunham/NTB.)
Nå må medier og myndigheter bidra til en vitenskapsbasert og etisk forsvarlig vaksinetilnærming, skriver forfatterne bak dette innlegget.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Flere tar til orde for at vaksinepass for å få kontroll på pandemien. Forfatterne av dette innlegget mener det kan være en konsekvens av retorikk og politikk basert på frykt, fremfor vitenskap.

Media, profilerte enkeltpersoner og fagfolk hevder nå at vaksinepass er nødvendig for å få kontroll på pandemien. Et press er etablert mot uvaksinerte, særlig mot helsearbeidere, men også mot andre voksne – og barn. Ifølge Helsedirektoratet kan det være aktuelt med «omplassering eller tiltak overfor uvaksinerte ansatte i helsetjenesten». Vi ser historier i media der uvaksinerte helsearbeidere blir utpekt som syndebukker, og flere uvaksinerte føler seg mistenkeliggjort, både privat og på arbeidsplassen.

Argumentet er at selv om vaksinen kan gi alvorlige skader hos noen, må den positive virkningen veie tyngre enn hensynet til bivirkninger hos noen få uheldige. Dette er en helt ny tankegang i Norge. Skal myndighetene bestemme over kroppen vår?

Fire år etter Pandemrix-vaksinen, i januar 2013, sa Preben Aavitsland til NRK at «dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Legemiddelverket hadde da registrert 548 alvorlige meldinger i forbindelse med Pandemrix. Vi er nå kommet opp i 4.765 alvorlige meldinger etter vaksinasjon mot Covid-19. Det er nærmere ni ganger så mange alvorlige meldinger som fire år etter Pandemrix-vaksinen. Ca. 4,3 mill. nordmenn er vaksinert mot Covid-19. I Norge ble 2,2 millioner vaksinert med Pandemrix.

Dette er ikke et innlegg mot vaksinene, men mot vaksinepresset som nå etableres. Det er uetisk å presse mennesker til å ta en vaksine de selv ikke ønsker – gjennom trusler om omplassering eller utestenging fra samfunnet ved introduksjon av vaksinepass.

Annonse

Heldigvis mener helsemyndighetene at koronavaksinen fremdeles skal være frivillig. Det mener vi er en fornuftig beslutning.

Vaksinen hindrer ikke smitte

I lys av forskningen er det oppsiktsvekkende at myndigheter og media indirekte gir uvaksinerte helsearbeidere skylden for Covid-19 dødsfall, når vaksinerte kan ha svært høye virusnivåer. Fullvaksinerte har like høye eller enda høyere virusmengder enn uvaksinerte, spesielt når man sammenligner asymptomatiske personer. En svensk studie finner ingen beskyttelse mot smitte 7 måneder etter andre dose. Vi gjør leseren oppmerksom på at disse studiene på nåværende tidspunkt ikke er fagfellevurdert.

Vaksinerte helsearbeidere kan smitte hverandre like mye som uvaksinerte. Man finner heller ingen sammenheng mellom vaksinasjonsgrad og smitte mellom ulike land, og heller ikke mellom regioner i USA.

Både i Norge og ellers i verden må man utvise forsiktighet og unnlate å bruke nasjonale smittetall for å vurdere nøyaktig vaksineeffekt, fordi man da unnlater å korrigere for ulikheter i oppførsel og testfrekvens mellom gruppene. Men det bør mane til nysgjerrighet når det er mer enn dobbelt så høy grad av (Tabell 11) smittede i aldersgruppen 40-49 i Storbritannia blant vaksinerte som blant uvaksinerte, justert per 100.000. Konsekvensene av at også fullvaksinerte smitter er sammenfattet i et nylig publisert brev til The Lancet Regional Health Europe, der forfatteren konkluderer med at man ikke kan ignorere den vaksinerte delen av befolkningen i utformingen av smitteverntiltak.

Et nylig publisert brev i The Lancet understreker også at det er ingen rimelig grunn til å stigmatisere de uvaksinerte. Professor Elling Ulvestad på Pandemisenteret hevder at kritikken mot helsepersonell som ikke har vaksinert seg, mangler empirisk grunnlag. Det samme skriver lege Solveig Thorp Holmsen ved Diakonhjemmet sykehus. Slik effekten av vaksinen nå avtegner seg bør antagelig både vaksinerte og uvaksinerte helsearbeidere ha de samme infeksjonsforebyggende tiltak i møte med pasienter. I henhold til en ny dansk studie som foreløpig ikke er fagfellevurdert, kan det se ut som vaksinen har svært liten effekt på eller i verste fall øker smittespredning med omicron mer enn 90 dager etter andre dose.

Press og diskriminering er både uønsket og primitivt

Forskjellsbehandling er ulovlig, ifølge arbeidsmiljøloven – med mindre den har et saklig formål, er nødvendig for formålet, og ikke er uforholdsmessig inngripende mot den som forskjellsbehandles. Diskriminering av uvaksinerte er neppe lovlig med dagens kunnskap om smittespredning blant vaksinerte.

Å legge press på folk til å vaksinere seg med en vaksine vi foreløpig ikke kjenner langtidsvirkningene av, er også et grovt brudd med informert samtykke, beskrevet i Lov om pasient- og brukerrettigheter. Vi skal ikke bare si ja, vi skal vite hva vi sier ja til. Å presse folk til å ta vaksinen ved å innføre koronapass, omplassering eller andre tiltak bryter med frivillighetskravet som ligger bak informert samtykke.

Vi ber om at media og myndigheter nå bidrar til en vitenskapsbasert og etisk forsvarlig vaksinetilnærming, fri for polarisering og fryktbasert retorikk. Så kan vi leve sammen også etter pandemien, trygge på at vi respekterte og anerkjente hverandres frie og informerte valg.

Arild Nørstebø, overlege og kognitiv terapeut

Dag Bratlid, Professor emeritus og barnelege

Birger Sørensen, Adm. Dir., Bionor Holding AS

Erlend Hodneland, PhD, forsker i medisinsk dataanalyse

Jørgen Heier, advokat

Stig R. Wigestrand, ph.d., Førsteamanuensis i pedagogikk

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar