Økokrim tok beslag

Deler av kunstsamlingen til Martin Schøyen må gis tilbake til Irak, slår ny rapport fast

Konservator Amira Edan, mente allerede i 2010 at Irak burde få tilbake deler av samlingen. (Foto: Sabah Arar/AFP.)
Konservator Amira Edan, mente allerede i 2010 at Irak burde få tilbake deler av samlingen. (Foto: Sabah Arar/AFP.)
Det er regjeringen som har bestilt rapporten fra Kulturhistorisk museum, som nå slår fast at samlingen bør tilbakeleveres. – Opp til Irak, sier Kulturdepartementet.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Deler av den omstridte kunstsamlingen til Martin Schøyen må gis tilbake til Irak, slår Kulturhistorisk museum fast i en rapport bestilt av regjeringen.

Kulturdepartementets kommunikasjonsenhet opplyser til NTB at det nå er opp til Irak å følge opp saken.

– Eierskapet til gjenstandene er et privatrettslig forhold mellom Schøyen og den irakiske stat. Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil Irak eventuelt måtte gå til søksmål for å få gjenstandene tilbake, opplyser kulturdepartementet.

Regjeringen vil legge til rette for at irakiske myndigheter kan undersøke gjenstandene hvis de ønsker dette. Irak er blitt orientert av kulturdepartementet om hvilke muligheter de har til å følge opp saken.

Advokat reagerer

Schøyens advokat, Cato Schiøtz, sier til NTB at rapporten inneholder mange faktafeil og uholdbare spekulasjoner.

Annonse

– Det er ikke på noe punkt gitt vanlig kontradiksjon med henhold til det faktum som rapporten er basert på. Det korrekte ville vært å få Schøyens kommentarer til de forskjellige vurderingene før man trakk den endelige konklusjonen, sier Schiøtz.

Økokrim tok i august i fjor beslag i store deler av samlingen. Nå har Kulturhistorisk museum gjennomgått samlingen og kommet med anbefaling om at deler av den må gis tilbake til Irak.

Over 650 boller

Det gjelder blant annet 656 bønneboller, hvorav 654 av dem befinner seg i London, og flere andre gjenstander. Rapporten slår også fast at Schøyen må sørge for dokumentasjon for at en rekke andre kunstobjekter er blitt lovlig hentet ut av Irak, hvis ikke må også de leveres tilbake.

Schiøtz reagerer på det han kaller omvendt bevisbyrde i rapporten. Han reagerer på at det i rapporten pekes på at Schøyen ikke har klart å legge fram bevis på at kunstobjektene er hentet ut av Irak på lovlig vis.

– Departementet har selv fremhevet at man ikke kan operere med den omvendte bevisbyrden som rapporten gir anvisning på. Det er faktisk slik at den som anfører at noe er ulovlig fjernet, må sannsynliggjøre dette. Dette er en gjennomgående vesentlig feil i rapporten, sier Schiøtz.

Reagerer på påstand om plyndring og smugling

Advokaten sier også at det er utilfredsstillende at det gjennomgående konkluderes med at objekter bør returneres til Irak. Det mener Schiøtz det ikke er klart at det er hjemmel for å kreve for gjenstander som er ervervet før 1. januar 2007.

– Det er – mildest talt – svært lite tilfredsstillende at det helt sentrale rettslige vilkår ikke engang problematiseres, langt mindre drøftes, sier Schiøtz.

Schiøtz sier også at det er feil at det ikke gjøres en individuell vurdering av hver enkelt gjenstand og at det indikeres plyndring, smugling og ulovlig handel på generelt grunnlag.

– Denne standardfrasen brukes om samtlige gjenstander uten noen form for individuell vurdering, sier advokaten.

Til sist påpeker han at det kan bli tomt i montrene til Kulturhistorisk museum hvis samme saksbehandling og bevisvurdering skal brukes for de øvrige gjenstandene i museets samling.

Enorm samling

Schøyen-samlingen er verdens største private samling av gamle skrifter, eid av den norske forretningsmannen Martin Schøyen.

I samlingen er det manuskripter som dekker 5.000 år av verdens skrifthistorie og inneholder fragmenter av skrift på papir, papyrus, pergament, leire og stein. Den omfatter deler av dødehavsrullene.

Samlingen befinner seg i Oslo og London, samt ved universiteter og bibliotek i flere land.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar