Krav om selvstendighet

Nytt forslag til mediestøtte sendt på høring

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Nå skal endringer i mediestøtten ut på høring. (Foto: Torstein Bøe/NTB.)
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Nå skal endringer i mediestøtten ut på høring. (Foto: Torstein Bøe/NTB.)
En ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier er sendt på høring. Regjeringen foreslår en rekke endringer
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er En ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier er sendt på høring. Regjeringen foreslår en rekke endringer

– Endringene vi foreslår, bidrar til å sikre tre formål: At ordninga treffer mediene som har et reelt støttebehov, at den bidrar til å hindre uheldige tilpasninger til regelverket, samt en viss omfordeling i favør av de minste mediene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Hovedendringene dreier seg om vilkårene for hvilke medier som kan få tilskudd, og modellen for fordeling av tilskudd mellom støtteberettigede medier.

Produksjonstilskuddsordningen er den største direkte mediestøtteordningen. Medietilsynet fordeler i år nær 390 millioner kroner i produksjonstilskudd til rundt 150 medier.

Krav om selvstendighet

I vilkårene for å få tilskudd presiseres det i forslaget at mediene må drive løpende journalistikk og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

Annonse

Det blir også foreslått innført et krav om at nyhets- og aktualitetsmediet er redaksjonelt selvstendig.

Blant flere endringer i vilkårene for å få støtte innføres et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, utenom tilskudd. Et medieselskap som har driftsinntekter mellom 225 millioner og 300 millioner kroner, får en avkorting av tilskuddet etter en trappetrinnsmodell.

Antall saker og abonnementstall erstatter utgaver og opplag

I dag er det et krav til antall utgaver som vilkår for å få tilskudd. Dette kan bli erstattet av krav til antall egenproduserte saker, og abonnementstall kan erstatte opplag.

For nummer to-medier er det foreslått innført en øvre grense på 50.000 i abonnementstall for å få tilskudd.

Produksjonstilskuddsordningen utvides til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier med minst 450 i abonnementstall og som utgis i en liten kommune uten avisutgivelse.

Endringer i modellen for å fordele støtte

For nummer én-medier og alenemedier, altså et nyhets- og aktualitetsmedium med det høyeste abonnementstallet eller som er alene på utgiverstedet, endres fordelingsmodellen ved at ekstratilskuddet basert på antall utgaver utover én ukentlig utgave avvikles. Dessuten mottar medier som har mellom 700 og 1.700 i abonnementstall, et dobbelt ekstratilskudd.

Også for nummer to-medier, som er medier med en konkurrent med høyere abonnementstall på utgiverstedet, endres modellen. Brukerinntekter erstatter nå opplag og utgaver (årsopplag) som beregningskriterium for tilskudd. Dessuten deles disse mediene nå inn i tre nye kategorier – lokale og nasjonale nummer to-medier, og lokale nisjemedier.

Det innføres et tak på tilskuddsbeløpet på 40 millioner kroner for lokale og nasjonale nummer to-medier og et tak på 15 millioner kroner for nasjonale nisjemedier.

Høringsfristen er 8. juli.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar