Lavest hos Frp-velgere

Flertallet har tillit til medienes Ukraina-dekning

Pro-ukrainske demonstranter i Istanbul. En ny undersøkelse viser at flertallet av nordmenn har tillit til dekningen av krigen i Ukraina. (Foto: AP/Francisco Seco.)
Pro-ukrainske demonstranter i Istanbul. En ny undersøkelse viser at flertallet av nordmenn har tillit til dekningen av krigen i Ukraina. (Foto: AP/Francisco Seco.)
Tre av fire nordmenn har tillit til den norske mediedekningen av krigen i Ukraina, ifølge Medieundersøkelsen. Langt færre mener mediene forberedte dem på krig.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Tre av fire nordmenn har tillit til den norske mediedekningen av krigen i Ukraina, ifølge Medieundersøkelsen. Langt færre mener mediene forberedte dem på krig.

73 prosent av de spurte svarer at de er ganske enig (56 prosent) eller helt enig (17 prosent) i at de norske journalistene som rapporterer om krigen i Ukraina, har nok kunnskap til å formidle presis og korrekt informasjon om den.

Kun 10 prosent er uenig i påstanden, mens 15 prosent svarer «verken eller» eller «vet ikke», ifølge undersøkelsen.

– Krigen i Ukraina fører med seg mye usikkerhet og mange har derfor trolig et stort behov for presis informasjon de kan stole på. Dette tyder på at et klart flertall stoler på norske journalisters og redaktørers evner til å rapportere om krigen, sier Erik Knudsen, forsker ved MediaFutures ved Universitetet i Bergen og faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Lavest hos Frp-velgere

Bakgrunnstallene viser at det er litt flere kvinner enn menn som har tiltro til medienes dekning av krigen. Frp-velgere er den velgergruppen som har lavest tillit til mediedekningen.

Annonse

Ifølge Knudsen er både kjønnsforskjellene og velgerforskjellene er såkalt statistisk signifikante og utpeker seg selv når man tar hensyn til andre viktige faktorer som utdanning og alder.

– Frp-velgere har ofte lavere tiltro til mediene generelt, men vi finner antydninger til at Frp-velgernes lavere tillit også kan være spesifikt knyttet til deres vurdering av medienes rapportering fra Ukraina, sier han.

Ikke forberedt

I undersøkelsen er folk også spurt om hvorvidt den norske mediedekningen gjorde dem forberedt på at Russland ville invadere Ukraina.

Rundt en tredel (32 prosent) er uenig i at norske medier gjorde dem forberedt på invasjonen, mens en litt større andel (39 prosent) svarer at de ble forberedt.

– Det er vanskelig for publikum å vurdere medienes evner til å forberede dem på krig etter at Russlands invasjon av Ukraina har skjedd. Derfor er det uventet at nesten 40 prosent svarer at de ble forberedt. Samtidig tyder disse tallene på at mange ikke var forberedt på at det skulle bli krig i Europa i 2022. Det er nok ikke medienes skyld, sier Erik Knudsen.

Også om klima og forskning

Resultatene er en del av årets medieundersøkelse, som har klima- og forskningsjournalistikk som hovedtema. Resten av funnene presenteres under Mediedagene i Bergen 6. mai.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse. Den delen som omfatter befolkningen generelt, har et tilfeldig utvalg på 1.136 personer.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar