— Tvil skal komme tiltalte til gode

Riksadvokaten: Rusavhengige med brukerdoser skal ikke straffes

Rusavhengige «Calle» (41) røyker heroin i et eget inhaleringsrom. Nå har riksadvokaten innført en «vesentlig omlegging» i straffeforfølgelse av rusbruk. (Foto: Heiko Junge/NTB.)
Rusavhengige «Calle» (41) røyker heroin i et eget inhaleringsrom. Nå har riksadvokaten innført en «vesentlig omlegging» i straffeforfølgelse av rusbruk. (Foto: Heiko Junge/NTB.)
Rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk, skal slippe straffeforfølgelse, ifølge nye retningslinjer fra Riksadvokaten.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk, skal slippe straffeforfølgelse, ifølge nye retningslinjer fra Riksadvokaten.

Riksadvokaten innfører «en vesentlig omlegging i bruken av strafferettslige reaksjoner» overfor rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk. Bakgrunnen er nye politiske signaler og tre dommer i Høyesterett, der det blant annet vises til at det er tverrpolitisk enighet om ikke å straffe rusavhengige for å besitte narkotika i så små mengder at det mest sannsynlig ikke er til videresalg.

Saker som vil ende med straffutmålingsfrafall, bør ikke bringes inn for domstolene, heter det i de nye retningslinjene.

– Det er et fornuftig signal at riksadvokaten vil stanse slike saker allerede på etterforskningsstadiet, slik at de ikke trenger å sendes til påtaleunnlatelse etter avsluttet etterforskning, sier John Christian Elden, som var forsvarer i to av de tre sakene som ble behandlet i Høyesterett, til Rett24.

Riktignok må politiet vurdere om personen som blir tatt med narkotika, er rusavhengig, men Riksadvokaten poengterer at hvis det skulle være tvil om rusavhengighet, så skal den tvilen komme vedkommende til gode. Hvilke ressurser som skal benyttes for å avklare om mistenkte er rusavhengig, må vurderes nøye, understreker Riksadvokaten.

Annonse

– Jeg noterer at Riksadvokaten peker særlig på bestemmelsen i straffeprosessloven § 62a og 224 om at allmenne hensyn ikke krever påtale eller etterforskning. Da blir hovedregelen at slike saker aldri kommer til et stadium der det skal utdeles straff. Det er klokt. Videre er det viktig at Riksadvokaten peker på at de såkalte terskelverdier også gjelder for andre stoffer enn de som Høyesterett behandlet, slik at det ikke er forskjell på hasj og heroin når det gjelder straffrihet for rusbrukere, sier Elden.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar