– Finnes ikke gode nok tall

Europarådet: Vil ha tiltak for å bekjempe hat mot minoriteter i Norge

Reindriftssamer i Karasjok. Den samiske minoriteten er en av flere som trekkes frem i Europarådets rapport om hatkriminalitet. (Foto: Heiko Junge/NTB.)
Reindriftssamer i Karasjok. Den samiske minoriteten er en av flere som trekkes frem i Europarådets rapport om hatkriminalitet. (Foto: Heiko Junge/NTB.)
Norske myndigheter må ta grep for å styrke tilliten til minoriteter og for å bekjempe hatefylle ytringer mot særlig romfolk, slår Europarådet fast i en rapport.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Norske myndigheter må ta grep for å styrke tilliten til minoriteter og for å bekjempe hatefylle ytringer mot særlig romfolk, slår Europarådet fast i en rapport.

Det er fremdeles manglende tillit mellom minoriteter og myndighetene i Norge. Minoritetsgrupper har uttrykt uro over hatefulle ytringer rettet mot dem, skriver Europarådet i en fersk evalueringsrapport.

Europarådet knytter årsaken til at det ikke finnes gode nok tall og informasjon om minoritetene i Norge.

Uttalelsene står i rådets nyeste evalueringsrapport om hvordan Norge følger anbefalingene fra Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter. Den omfatter skogfinner, jøder, kvener eller norskfinner, rom, romanifolk eller tatere og samefolk.

Romfolk som tigger i Karl Johans gate i Oslo sentrum. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)

Hat mot rom

– Det finnes ingen tall på ofre for hatkriminalitet eller hatefulle ytringer, men den rådgivende komiteen er av sine samtalepartnere informert om hatet som rom og romanifolk eller tatere utsettes for daglig, skriver rådet.

Annonse

Tall på antisemittisk og antimuslimsk hatkriminalitet finner man i handlingsplaner for dette. Rådet anbefaler at handlingsplaner mot hat rettet mot muslimer og jøder utvides med også å omfatte antisiganismen, altså hat mot rom.

– Myndighetene bør innhente tall for kriminalitet som er antisiganistisk motivert og sikre at det etterforskes raskt og effektivt, og der det er aktuelt, rettsforfølges og straffes, skriver Europarådet.

Deler av samfunnet preges fortsatt av antisemittisme og rasisme, ifølge rådet. Det mener de henger sammen med at fordi folk flest i Norge ikke har nok kunnskap om minoriteter, og at det er et hinder i arbeidet med integrering.

Vold og misbruk

Sametinget er for første gang omfattet av rammekonvensjonen. De har åpnet for diskusjon om vold mot kvinner og seksuelt misbruk av barn i samiske områder.

Det jobbes med å utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner rettet mot den samiske befolkningen. Det bør også arbeides med å kartlegge og håndtere vold i nære relasjoner hos rom, skriver rådet.

I tillegg oppfordrer Europarådet norske myndigheter til å ta en aktiv rolle for å forbedre det grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge, Finland og Sverige om samiske spørsmål og sikre beskyttelse av samenes rettigheter.

Ny handlingsplan under utforming

Regjeringen er urolig for det økte omfanget av rasistiske og andre ytterliggående ideer, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Departementet er i gang med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, som etter planen vil være ferdig i slutten av 2023. Den vil legge særlig vekt på rasisme og diskriminering i arbeidslivet, samt mot ungdom.

I mars ble det gjennomført et innspillmøte med mange ulike organisasjoner som representerer urfolk og minoriteter.

– De ga innspill til handlingsplanen, blant annet om utfordringer romfolk møter i Norge i dag. Planen vil omfatte alle grupper som utsettes for rasisme og etnisk og religiøs diskriminering, sier Persen.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar