På tide å legalisere sexkjøp

Konsekvensene av ulovligheten av sexkjøp er svært mye større enn mange innser, skriver Fremskrittspartiets ungdoms Kristin Lode. (Illustrasjon: Vilde Rolfsnes.)
Konsekvensene av ulovligheten av sexkjøp er svært mye større enn mange innser, skriver Fremskrittspartiets ungdoms Kristin Lode. (Illustrasjon: Vilde Rolfsnes.)
Dagens situasjon fratar sårbare kvinner grunnleggende rettigheter, og øker faren for vold og overgrep, skriver Kristin Lode.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Kristin Lode er Nestleder i Stavanger FPU og studerer juss. Her argumenterer hun for hvorfor prostitusjon burde være lovlig.

Sexarbeid er kontroversielt, uønsket og ulovlig. Det er mange virksomheter i samfunnet vårt som kan beskrives på samme måte, men som likevel er helt lovlige.

Lovverkets moralske bestemmelser kommer med en rekke konsekvenser. For ikke så mange år siden ble noen kvinner banket opp og ranet. De var utsatt for et alvorlig lovbrudd, og ble sittende i en sårbar situasjon. Som følge av skadene de ble påført, kunne de ikke jobbe i en periode etter overfallet. De hadde motet til å ta saken til rettssystemet og krevde erstatning for tapt arbeidsinntekt. Høyesterett avviste kravet.

Denne situasjonen vil man intuitivt tenke er urettferdig. Og det er den. Men flere av dommerne mente ikke dette, siden kvinnene var sexarbeidere og bedrev kritikkverdig arbeid. Det ble nevnt gjentatte ganger i dommen at kvinnene drev med en «svært uønsket virksomhet», og dersom erstatning ble utmålt, ville dette kun oppfordre til å drive slik virksomhet. Dette vil jeg nærmest si bryter med nøytraliteten en Høyesterettsdommer skal bære.

Når dommerne misliker yrket ditt

Dersom disse kvinnene var i et annet yrke, hadde det ikke vært et spørsmål rundt erstatning, og det hadde antagelig ikke blitt en sak i Høyesterett. Loven er helt tydelig på at dette er et tilfelle som har erstatningsrettslig vern, bare ikke for de som velger et yrke som loven misliker.

Annonse

Indirekte uttaler Høyesterett at det å banke opp en kvinnelig sexarbeider ikke har de samme rettslige konsekvensene som for alle andre mennesker. Høyesterett er vår aller viktigste rettslige innsats, og bærer stor autoritet i samfunnet. Den bør gi alle et likeverdig rettslig vern.

Rettspraksis har flere ganger ledet til konklusjonen om at svart arbeid har et erstatningsrettslig vern, til en viss grad. Det blir ofte uttalt at spørsmålet om erstatning skal fraskilles fra lovbruddet. At et lovbrudd har erstatningsrettslig vern overfor et annet, bryter flere overordnede prinsipper og skaper en særskilt ulikhet i samfunnet vårt.

Les også: Kina bruker influensere til å hvitvaske menneskerettighetsbrudd

Større konsekvenser enn mange tror

Rettsutviklingen har den siste tiden mer og mer ivaretatt kvinner i en slik sårbar situasjon. En av målsetningene med sexkjøpsloven var å endre normer og holdninger, blant annet ved å flytte stigmaet fra selger til kjøper.

Det er nettopp derfor loven tillater å selge sex, men forbyr å kjøpe. Likevel velger flertallet i Høyesterett å se bort fra denne utviklingen, noe jeg mener er høyst kritikkverdig.

Det er også utfordringer knyttet til hvordan paragraf 315 i Straffeloven, om hallikvirksomhet, ofte kalt hallikparagrafen, skal håndteres i dag. Hallikparagrafen forbyr i praksis å leie ut lokaler som skal brukes til sexarbeid. Dette betyr at de som selger sex, er nødt til å dra hjem til kunden og utsette seg selv for enda større risiko.

Loven gjør også at mennesker som selger sex ikke tør å melde ifra til politiet ved vold og overgrep i eget hjem, i frykt for å miste hjemmene sine.

Konsekvensene av ulovligheten er svært mye større enn mange innser. Lovverket skal ikke fortelle folk at det er mer greit å banke opp en sexarbeider enn alle andre.

Løsningen er å legalisere kjøp og salg av sex, for å styrke den rettslige posisjonen til kvinner i en sårbar og vanskelig situasjon.

Les også: Rødt og SV undergraver kvinners seksualitet og frihet

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar