Er norsk kulturpolitikk et rent subsidiesluk?

De unge går på YouTube for kultur, mens staten subsisdierer Operaen med mange millioner. Gir det mening? Det spør Civitas Aslak Versto Storsletten. Avbildet er den russiske ballettforestillingen «La Bayadère». (Foto: Operaen.)
De unge går på YouTube for kultur, mens staten subsisdierer Operaen med mange millioner. Gir det mening? Det spør Civitas Aslak Versto Storsletten. Avbildet er den russiske ballettforestillingen «La Bayadère». (Foto: Operaen.)
Økte bevilgninger har liten påvirkning på befolkningens kulturkonsum. Politikken er ikke tilpasset til kulturens siste paradigme, skriver Aslak Versto Storsletten.
Sjanger Dette er en kommentar. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Av Aslak Versto Storsletten, historiker i Civita.

Professor Pier Luigi Sacco deler kulturen inn i tre faser, eller paradigmer, for å forklare utviklingen i forholdet mellom kulturell aktivitet og økonomisk og sosial verdiskaping.

Overgangen fra ett paradigme til et annet er selvsagt noe flytende, som det er med alle former for paradigmeskifter. Paradigmer glir inn i hverandre, men hver av de tre paradigmene representerer forskjellige perspektiver på kultur og kulturell aktivitet.

Omkostningsdrevet kultur

I kulturens første paradigme var kulturen omkostningsdrevet. Dette var det dominerende paradigmet før andre verdenskrig. Kunst og poesi var kultur, og elitene dominerte det kulturelle landskapet. Senere ble kulturen riktignok mer knyttet til det nasjonale og nasjonalstatens utvikling, men fortsatt var den omkostningsdrevet.

Kultur var ikke en egen økonomisk sektor, og den var ikke tilgjengelig for majoriteten av mulige tilskuere. Kultur var elitistisk, og elitene finansierte den gjennom inntekter hentet fra andre samfunnsområder. Kulturen var med andre ord avhengig av subsidier fra utenfor den kulturelle sfære. Vi kan for eksempel se for oss et teaterstykke som blir finansiert uten mål om å nå ut til et bredt spekter av tilskuere og uten mål om å skape overskudd.

Annonse

Investeringsdrevet kultur

I det andre paradigmet, som begynte å dominere etter andre verdenskrig, er det snakk om en investeringsdrevet kultur. Kulturbegrepet ble bredere, og kultur begynte å dreie seg om økonomi, utdanning og samfunnsutvikling.

Paradigmet karakteriseres gjennom en eksplosjon i størrelsen på kulturelle markeder – kultur blir gjort tilgjengelig for massene via oppfinnelser som kino, radio og tv. Det ble mer vanlig å investere i kultur, ikke utelukkende for estetikkens skyld, men fordi økonomisk overskudd i langt større grad ble muliggjort.

Her kan vi se for oss hvordan det ble mer vanlig å investere storstilt i musikkfestivaler, ikke nødvendigvis kun for musikkens skyld, men fordi det i større grad var blitt gjort tilgjengelig for massene og muliggjorde store overskudd.

Selv om tilgjengeligheten til kultur var blitt langt større, representerte kultursektoren en relativt liten nisje på den makroøkonomiske skalaen. Det var nødvendig med teknologiske og økonomiske ressurser for å skape og tilby kultur.

Innovasjonsdrevet kultur

Det tredje og foreløpig siste paradigmet representerer i større grad en innovasjonsdrevet kultur. Et sentralt kjennetegn ved «kultur 3.0» er at det har kommet en rekke nye innovasjoner – med internett som det mest slående eksempelet.

Dette er innovasjoner som i tillegg til å øke tilgjengeligheten av kultur for folk flest, også øker mengden produsenter av kultur. Nettopp dette er avgjørende for kulturens tredje paradigme – produsentene blir en masse. Det finnes nå både mange brukere og mange produsenter. Massene finnes på begge sider av markedet.

Eksempelvis kan unge produsere innhold og legge det ut på YouTube, og innholdet kan få millioner av visninger. Dagens unge kan innovere fra barnerommet.

Nye grupper entrer kulturområdet, slik som produsenter, ingeniører og fans. Det blir en større forbindelse mellom økonomien og kultursektoren. Kulturen blir på mange måter rasjonell – mennesker kan og vil tjene penger på den.

Les også: 365 dager med Trettebergstuen: Dette er kulturlivets dom over kulturministeren

Har norsk kulturpolitikk tatt kulturens utvikling innover seg?

Samtidig som vi har kommet stadig lenger inn i paradigme tre, har kulturbudsjettet hatt en jevn økning i størrelse. I 2001 var de statlige bevilgningene til kulturformål på 3,8 milliarder kroner, i 2005 var bevilgningene på 5 milliarder, mens det i 2013 var kommet opp i 9,95 milliarder kroner.

Etter innføringen av Kulturløftet hadde kulturbudsjettets andel av statsbudsjettet en relativt jevn stigning. I 2005 utgjorde kulturbudsjettet 0,80 prosent av det totale statsbudsjettet, mens det i 2013 var kommet opp i 0,96 prosent.

Enger-utvalget rettet allerede i 2013 kritikk mot den norske kulturpolitikken. Utvalget pekte på at kulturfelt som hadde fått store budsjettmessige løft, ikke hadde fått en tilsvarende økning i publikumsbesøk og kunstproduksjon. Dette gjaldt blant annet scenekunstområdet, orkesterfeltet og det visuelle kunstfeltet.

I senere år har de statlige bevilgningene til kultur fortsatt å øke, riktignok ikke som andel av statsbudsjettet, men milliardene til kulturformål blir stadig flere. Til tross for økte bevilgninger til kulturformål, er det mye som tyder på at dette ikke fører til økt kulturell aktivitet på de samme områdene.

Unge konsumerer kultur på andre måter enn tidligere. De bruker internett mer enn noen gang. Netflix, YouTube og dataspill er også kultur. I dag trenger vi ikke lenger å gå til institusjoner for å få kultur. Det er stadig flere kanaler og arenaer hvor vi kan produsere og konsumere kultur.

Det er en åpenbar svakhet ved norsk kulturpolitikk at det ikke medfører økt kulturell aktivitet på de områdene som får økte bevilgninger. Det tyder på at mye av norsk kulturpolitikk fortsatt er for omkostningsdrevet.

Kultur 3.0 befinner seg fortsatt i et tidlig stadium og det vil derfor være naturlig å karakterisere dagens kultursituasjon som en kompleks overgangsperiode.

Elementer fra paradigme 1.0 og 2.0 er fortsatt med på å prege perspektivene på kultur. Men kan det tenkes at kulturens potensial i 3.0 ikke blir utnyttet i tilstrekkelig grad gjennom norsk kulturpolitikk?

Les også: Dette er kulturbudsjettet 2023

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar