Mangelen på kunstfaglige begrunnelser åpner for anklager om kanselleringskultur og woke

Her er Christian Krohgs «Leiv Eriksson oppdager Amerika» (1893) på en propagandautstilling på Nasjonalgalleriet i 1942, hengende bak en byste av Vidkun Quisling. (Foto: Ukjent fotograf/Reichskommissariatets bildearkiv.)
Her er Christian Krohgs «Leiv Eriksson oppdager Amerika» (1893) på en propagandautstilling på Nasjonalgalleriet i 1942, hengende bak en byste av Vidkun Quisling. (Foto: Ukjent fotograf/Reichskommissariatets bildearkiv.)
Mye ved «Leiv Eriksson oppdager Amerika» (1893) uttrykker kolonialisme og hvit makt. Men kunst er vel også noe mer enn sin historiske kontekst?
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Jørgen Lund, PhD i kunsthistorie, kaster seg inn i debatten om «Leiv Erikssom oppdager Amerika».

Etter Nasjonalmuseet bemerkning om at bildet «Leiv Eriksson oppdager Amerika» (1893) er kolonialistisk, er det blitt oppmerksomhet rundt en rekke viktige deler av historien om Christian Krohgs maleri.

I Morgenbladet forrige uke ga professor i kunsthistorie, Øystein Sjåstad, den til nå beste redegjørelsen over nokså opprørende fakta, ikke bare om hvordan Columbus og Eiriksson på 1800-tallet gjenoppsto som rivaler om laurbærene for «Amerikas oppdager», men også om nazistenes forkjærlighet for Krohgs historiemaleri under krigen.

Men hvorfor overlater Sjåstad og flere med ham til leserne å trekke konsekvensene av den viktige historiekunnskapen de leverer? Det hele både startet jo, og forblir, en kuratorisk debatt. Saken er hvordan og hvorvidt et bestemt bilde skal vises i et musealt format.

Om ikke før, skulle vel avdelingsdirektør Stina Högkvists ord «kolonialisme» være rettferdiggjort ved synet av Krohgs bilde som bakgrunn for en Quisling-byste. Men har Sjåstad samtidig latt oss vite noe om hva et kunstverk er, har vært og kan være nettopp innenfor slikt som kolonialismens historie?

Annonse

Forlegen og unnfallende

Vi må være enige om at mye her «uttrykker kolonialisme og hvit makt på sitt mest opplagte», men det er vel fremdeles slik at en fremstilling og et kunstverk forblir noe annet og mer enn de meningene og posisjonene som opptrer rundt det, eller som det også kan ha sprunget ut av?

Uten å insistere på noe som ikke restløst går opp i sine omstendigheter og ytre historie, uten en kunstteori, kan jeg ikke se man unngår å bli svar skyldig overfor anklager som for tiden svirrer i luften om «kanselleringskultur» og «woke».

Selvfølgelig er kunst del av sin tid. Men et maleri fra sent 1800-tall hadde for lengst vært rask hvis det ikke på en eller annen måte hadde vist, innenfor sin tid, noe som annerledes. Kunst er vel nettopp alternative måter som tiden kan framkomme for seg selv på, noe slikt som Walter Benjamin en gang kalte for en «tidsdifferensial».

Det er ikke bare Krogh-debatten som virker forlegen og unnfallende på dette punkt. Ikke bare i Högkvists berømmelige utsagn, men gjennomgående i Nasjonalmuseets uttalelser under sittende ledelse, har man falt tilbake på det premiss at kunsten kan og bør reduseres til spørsmål om snill og slem, og at museumsarbeid derfor er lik rettferdig omfordeling av ulike gruppers egne «fortellinger» eller «kanon».

Les også: Skam over egen kultur er woke på sitt mest opplagte

En provokasjon?

Kanskje er dette «relativisering av kvalitetsbegrepet», slik Steinar Gjessing anførte mot Nasjonalmuseet i Klassekampen nylig. Men når inneværende debatt tårner opp historiske faktaopplysninger, med den tydelige implikasjon at både museumsfolkenes og publikums spørsmål dermed er besvart, trenger vi andre ord på det: Kunst- og kvalitetsbegrepet konvergerer i dag i muligheten for å sette grenser for en mektig, representasjonalistisk trend som virkelig gjør det motsatte av relativisering, nemlig tenker kunst som et forherdet og absolutt vokabular i bestemte gruppers «fortellinger» eller «narrativer», eller også i bestemte -ismer og «tankegods».

Mens kunst dermed risikerer en skjebne som «ytring» eller «mening» som alt annet, er det godt å se at kunsthistorikeren Sjåstad et øyeblikk dukker frem og antyder grenser mot noe slikt, riktignok uten å trekke eksplisitte konsekvenser: Publikum i Chicago, som omkring 1890 satt klare til å se sin helt Leiv Eiriksson ta tittelen fra Columbus i hans egen klassisk opphøyde liga, fikk i stedet «modernistisk klattemaleri i fransk stil».

Hadde de stolte vikingene vært brødre av slike forblåste fillefranser som naturalisten Krohg kjente fra fiskerhytter og stupende båtdekk ved Skagen? Når Sjåstad ikke underslår en slik kunstnerisk provokasjon, vedgår han så vidt jeg kan se kunst som et intervall av tvetydighet eller tvil innenfor tiden og dens posisjoner.

Herfra kunne man endre denne debatten, løse opp den skjematisme som ikke bare styrer uttalelsene fra Nasjonalmuseet, men også et slikt hylekor om «kansellering» som de nå har pådratt seg.

Les også: Nasjonalmuseet burde ikke beklaget at de sa sannheten

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar