– Klar og analytisk kritikk

Årets Holbergpris til forskning på miljøkonflikter

– I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak, sier prisvinneren. (Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness/NTB Scanpix.)
– I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak, sier prisvinneren. (Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness/NTB Scanpix.)
Den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier får Holbergprisen i år for sin forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert rettferdighet.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier får Holbergprisen i år for sin forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert rettferdighet.

Den internasjonale forskningsprisen feirer i år 20 år og er verdt 6 millioner norske kroner. Holbergprisen skal tildeles en forsker som har preget internasjonal forskning innen prisens fagområder humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Årets pris tildeles professor Martinez-Alier under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen den 8. juni. Martinez-Alier har som hovedanliggende å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden.

– I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak, sier prisvinneren.

Voksende bevegelse

Martinez-Alier har en fremstående posisjon både som fagperson og offentlig intellektuell innen det som er en voksende bevegelse for agroøkologi og «nedvekst». Nedvekst innebærer en reduksjon av globalt forbruk og produksjon. Der skal sosial og miljømessig velferd erstatte BNP som et mål på velstand.

Annonse

– Hans klare, analytiske kritikk av rådende økonomisk teori utfordrer den dominerende oppfatningen av økonomisk vekst som det eneste målet på en god økonomi. Martinez-Aliers tilnærming avviser økonomiske modeller basert på en utvinning av naturressurser hvor formålet er konsum og materiell akkumulasjon. Hans økonomiske rammeverk setter heller målet om en rik menneskelig og miljømessig vekst i sentrum og skaper slik en alternativ, pluralistisk teori om fastsettelse av verdi, som grunnlag for økonomiske vurderinger, skriver juryen i sin begrunnelse.

Martinez-Alier har blant annet vært sentral i å utvikle «The Environmental Justice Atlas». Dette er en oversikt over kamper for miljø og rettferdighet på verdensbasis. Rettferdighetsatlaset er snart oppe i 4000 unike oppføringer av miljøkonflikter verden over. Fra Norge er blant annet miljøkonflikten som dreier seg om vindkraftanlegget på Fosen med, samt utbyggingen av Alta-vassdraget og klimasøksmålet for å forhindre oljeboring i Arktis.

Romanens historie

Parallelt med Holbergprisen kunngjøres mottaker av Nils Klim-prisen, verdt 500.000 norske kroner.

Den tildeles en forsker fra eller i et nordisk land og under 35 år, som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder.

Årets vinner er den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen. Hun er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet. Hun får prisen for forskning på romanens historie, narratologi og fiksjonalitet. Det er sentralt hvordan litteraturen relaterer seg til levd virkelighet og til individuelle og sosiale erfaringer.

– De viktigste funnene i min forskning er at kategoriene fakta og fiksjon, slik vi forstår dem i dag, ble til rundt 1700-tallet, og at romanen i den sammenheng var den første fiksjonssjangeren som oppsto, sier hun.

Hennes forskning viser hvordan vår evne til å kommunisere om det oppfunne har utviklet seg. Spesielt har hun belyst hvordan dette i Danmark ble til en romansjanger som tjente både som underholdning og opplysning.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar