Likestilling i helse

Feil at menn er overrepresentert i medisinske studier i dag

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP) sammen med Christine Meyer, som ledet Kvinnehelseutvalget. I forbindelse med utvalgets rapport nevnes en påstand som trenger korreksjon: Kvinner er underrepresentert i medisinsk forskning. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB.)
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP) sammen med Christine Meyer, som ledet Kvinnehelseutvalget. I forbindelse med utvalgets rapport nevnes en påstand som trenger korreksjon: Kvinner er underrepresentert i medisinsk forskning. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB.)
Medisinske studier har med like mange kvinner som menn. Om kvinnehelse generelt er underprioritert, er derimot et større spørsmål, skriver Henrik Vogt.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, Henrik Vogt, skriver om likestilling i medisinske studier.

I forbindelse med Kvinnehelseutvalgets rapport og ellers gjentas en påstand som har vært gjentatt mange ganger før: Kvinner er underrepresentert i medisinsk forskning, og behandles derfor som menn.

Det er definitivt noe i dette, og jeg er enig i at det er viktig at kvinner behandles som den distinkte gruppen de utgjør. Men bildet er mer sammensatt enn det man gjerne får inntrykk av.

En veldig interessant studie på dette (som jeg ikke finner som referanse i Kvinnehelseutvalgets NOU) ble publisert i tidskriftet JAMA Network Open i 2021. Den er den første i sitt slag og gjort i USA, hvilket er relevant fordi veldig mye av den forskningen vi baserer oss på i Norge, er utført i USA. Den var stor, og så på 20.000 studier i perioden år 2000-2020. Nesten alle hadde kjønn som en variabel.

Overordnet viste studien at av alle deltagere i alle medisinske kliniske studier i USA de siste 20 årene var 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Altså: De siste 20 årene har det ikke vært noen forskjell.

Annonse

Tanken om at medisinen ikke tar med kvinner i studier og bare behandler dem som menn, er altså ikke sann. Det var slik tidligere, men ikke nå.

Menn mer underrepresentert

I USA kom det på 1990-tallet regler og retningslinjer som skulle sikre at kvinner ble tatt med i kliniske studier på lik linje med menn.

Man hadde for eksempel et forbud om at kvinner som kunne få barn, ikke burde være med i kliniske studier i tidlige faser for å unngå medikamentelle skader på fruktbarhet og fostre. Dette ble lempet på.

Studien fra USA gjør et poeng ut av at det beste er om det er flest kvinner i studier som omhandler problemer som rammer kvinner i større grad og omvendt. Hvor underrepresentert eller overrepresentert er menn og kvinner hvis man tar høyde for hvor hardt ulike typer sykdommer rammer dem (målt i såkalte leveår justert for funksjonshemming)?

Kvinner var ifølge den amerikanske studien underrepresentert som forskningsdeltagere på syv felt, mens menn var underrepresentert på åtte felt.

Med tanke på hvor rammet kvinner er av ulike sykdommer i forhold til menn, var de mest underrepresentert i kreftstudier fulgt av:

 • nevrologi
 • immunologi
 • uspesifikke urinveisinfeksjoner og genitalieproblemer
 • kardiologi (hjertemedisin)
 • hematologi (blodsykdommer)
 • barnemedisin

Men det er viktig å merke seg at underrepresentasjonen ikke er stor. Kun 3-4 prosent på det meste. Det virker altså ikke å være noen krise nå med tanke på å få med kvinner i studier.

Forskjellene var faktisk vesentlig større når det gjaldt menn. Menn var underrepresentert i studier som omhandler:

 • muskel- og skjellettlidelser (underrepresentasjon på 11.3 prosent)
 • øre-nese-hals (8,3 prosent)
 • psykiatri
 • traumer
 • mage-tarm-lidelser
 • hormontilstander (endokrinologi)
 • metabolisme og ernæring
 • medfødte tilstander

Menn var også underrepresentert i studier om forebyggende medisin.

Kjønnsfordelingen i studier av ulike medisinske problemer.

Ikke perfekt

Dette betyr ikke at ting er perfekt i dag. I dag er det slik at både kvinner og menn behandles ut fra kunnskap basert på forskning der det andre kjønnet er med. Kvinner behandles altså litt som menn, men menn behandles også som kvinner.

Man kan gå ut fra at det rammer kvinner mer enn menn, men det er en antagelse. Både menn og kvinner er underrepresentert i ulike typer forskning, men alt i alt er balansen for tiden god. Og menn behandles som kvinner i betydelig grad, slik kvinner behandles som menn fordi forskningen ikke skiller mellom dem.

Forskning bør i fremtiden søke å ta bedre høyde for særpregene både ved kvinner og menn ved å skille dem i ulike undergrupper (stratifisering på fagspråket).

Egentlig er ikke denne informasjonen ny for Norges del. En studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeningen i 2003, gjennomgikk 1.569 artikler i 129 doktoravhandlinger ved Universitetet i Tromsø fra årene 1974-2000 samt artikler i perioden 1996-2000 i det norske legetidsskriftet og britiske The Lancet. Konklusjonen var: «Begge kjønn er inkludert i de fleste medisinske forskningsprosjekter. Kjønnsaspektet er lite synlig i titlene og resultatene».

En tredje studie fra 2018 fant heller ikke at kvinner var underrepresentert når den så på studier som var blitt brukt for å få legemidler registrert.

Les også: Vi er best i verden på likestilling. Men det sier ikke så mye

Ikke entydig

Forskningen er dog ikke helt entydig.

En betydelig mindre studie fra i fjor som så på kliniske studier i alle faser over et betydelig kortere tidsrom, fant fortsatt en overvekt av menn (ca. 40-60 prosent). Den største amerikanske studien fant også at kvinner var underrepresentert i fase 1-studier (den tidligste fasen der man blant annet undersøker trygghet ved ulike dosering), men at de var litt overrepresentert i fase 3-studier som er de store, avgjørende kliniske studiene der man undersøker virkningen ute i «den virkelige verden». Så hvis man i stor grad vektlegger fase 1-studier, ser det ut som kvinner er underrepresentert.

En del av kunnskapen som ble produsert den gangen menn var overrepresentert, henger trolig igjen i praksis og særlig eldre legers hoder, men man kan også håpe at mye av den forskningen der kvinner er adekvat representert siste to-tre tiår, er inkorporert i medisinens kunnskapsgrunnlag.

Til sist: Det er viktig å forstå at disse forskningsresultatene ikke betyr at medisinen ikke kan neglisjere typiske kvinneproblemer. Disse studiene sier ikke noe om hva det forskes på, kun hvor mange som er med i det som lages av studier.

I hvilken grad kvinnehelse generelt er underprioritert, er et større spørsmål som må besvares av flere typer forskning.

Les også: Menn bør ikke inkluderes i likestilling

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar