Slik utvikler vi en ny generasjon dramatikere og kunstnere

Unge Viken teaters Ung tekst-program får frem mange ulike talenter. Det er ikke tilfeldig, mener programsjefene. (Foto: Tori Gjendal/Unge Viken teater.)
Unge Viken teaters Ung tekst-program får frem mange ulike talenter. Det er ikke tilfeldig, mener programsjefene. (Foto: Tori Gjendal/Unge Viken teater.)
To av vinnerntekstene på Norsk dramatikkfestival 2023 springer ut av debutantprogrammet til Ung tekst ved Unge Viken teater. Dette er vår hemmelighet, skriver Kari Ramnefjell og Øystein Ulsberg Brager.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Teatersjef Kari Ramnefjell og prosjektleder for Ung tekst, Øystein Ulsberg Brager, ved Unge Viken teater skriver om hvordan talentprogrammet jobber.

Fra 14. til 16. juni går Norsk dramatikkfestival 2023 av stabelen.

Vinnertekstene er «FERIEFAEN KAFFEFAEN PAPPAFAEN» av Elisabeth Helland Larsen, «Eg slepp ho aldri» av Marie Longva Danielsen og «Byen av glass» av Erlend Rødal Vikhagen. De to sistnevnte er begge tekster skrevet gjennom Debutantprogrammet til Ung tekst ved Unge Viken teater. Og selvfølgelig er vi ufattelig stolte!

Først og fremst av Marie og Erlend, men også av vår satsing i Ung tekst! Vi er freidig nok til å påstå at dette ikke er en tilfeldighet, men har sitt utspring i noe større, noe gjennomtenkt, noe varig. Er det lov å tenke så stort?

Fra begynnelsen

Siden 2016 har Unge Viken teater drevet Ung tekst, et utviklingsprogram for ny dramatikk og nye dramatikere. Programmet spenner vidt, fra de som akkurat har plukket opp pennen, til de som sikter mot en profesjonell karriere.

Annonse

Målgruppen er 16-30 år. Vi har ulike tilbud med hver sine mål og styrker: Oppsøkende kurs, skrivegruppe, tilbakemelding fra dramaturg, antologiutgivelse, Debutantprogram og profesjonell produksjon.

Ung tekst er med på å utvikle en ny generasjon dramatikere og skrivende scenekunstnere. Det skjer nemlig noe på Unge Viken teater i Lillestrøm, nede i Ung tekst-kjelleren. Hva foregår egentlig der? Det er ikke bare Vikhagen og Danielsen som har markert seg. Vi ser tidligere og nåværende Ung tekst-deltakere gjøre seg bemerket i hele Teater-Norge, på institusjoner og i det frie feltet.

Disse unge dramatikerne, de kommer med hele seg, med sine idéer og sitt engasjement, inn i Ung tekst. Arbeidet de har lagt inn, har bragt dem dit de er i dag. De eier sin egen suksess. Samtidig så tør vi påstå at Ung tekst har en viktig betydning for disse dramatikerne, og for norsk teater. For det er svært få plasser der man kan få den typen støtte som det Unge Viken teater tilbyr.

Gode initiativer

Gode ord må sies om de få andre initiativene vi kan sammenligne oss med.

Uredd gjør viktig arbeid for å løfte fram scenekunstnere av alle slag i nord. Tekstlab er med sitt brede kunstneriske fokus (scenetekst, musikk og dans) en viktig plattform, særlig for unge kunstnere med mangfoldsbakgrunn. Den unge scene gir unge dramatikere muligheten til å være med i en manuskonkurranse annethvert år, og Trafo.no tilbyr mentorhjelp til alle unge kunstnere, inkludert dramatikere. Unge dramatikere i Trondheim står i en særstilling, de løftet fram flere unge dramatikere som i dag markerer seg i feltet, men tilbudet ligger så vidt vi vet brakk på grunn av manglende finansiering. Teater Innlandet har hatt én ung husdramatiker og Teater Vestland har holdt skrivekurs for ungdom.

Allikevel er det ingen institusjonsteatre i Norge som har en ordning som ligner på Ung tekst. Dessverre, får vi vel legge til. Ung tekst er dermed alene i Norge om å være en talentutviklingsordning som spesialiserer seg på å utvikle nye dramatikere. Men hva ligger til grunn for dette arbeidet?

Vi er overbevist om at prosjektets suksess springer ut av hvilke holdninger det er fundert på.

Vi skal løfte hver enkelt deltaker til neste nivå

Ung tekst skal gi deltagerne profesjonell veiledning tilpasset deres uttrykksbehov, kunnskap og eksisterende ferdigheter, og hjelpe dem til neste nivå i sin utvikling.

For noen av dem er et profesjonelt liv som skrivende kunstner et mål. For dem skal Ung tekst være en bro fra dedikert amatør og inn i profesjonelt virke. Men ikke alle våre deltakere ønsker å bli profesjonelle dramatikere. Det spiller heller ingen rolle. Alle som er innom Ung tekst, skal uansett forlate oss rikere enn da de kom. Alle skal få økt selvtillit på egen skriving, og alle skal få lure tips og triks til skrivearbeidet.

Vi kan møte på en ungdom som ikke har blitt inspirert til å skrive hverken av foreldre eller skole, uten at det betyr at vedkommende er noe mindre talentfull. En nyinnflyttet innvandrer kan streve med språket, uten at det er talentet det er noe i veien med. Vi skal ikke sette oss til doms over unge menneskers ytringer, interesse eller uttrykksbehov. Vi kjenner ikke hver enkelt ungdoms bakgrunn, og vi kan ikke spå framtiden. Vi er bevisst at vi hverken slipper unna vår egen smak eller våre ubevisste fordommer. Derfor insisterer vi på å legge til grunn en demokratisk og inkluderende definisjon av begrepet «talent».

I vårt arbeid møter vi skoletrøtt ungdom som gjenfinner gleden i å skrive. Vi ser dyslektikere som oppdager at historiefortelling ikke handler om hvorvidt du staver ting riktig. Vi ser ungdommer som sliter med angst og depresjon, men som via skrivingen finner en vei ut av skallet. Og vi møter engasjerte og entusiastiske unge forfatterspirer som finner et miljø der de kan møte andre med samme interesse. Ung tekst har betydning, ikke bare for norsk teater, men for å bidra til livskvalitet og mestringsfølelse hos ungdom og unge voksne.

I møte med de mer erfarne unge dramatikerne vi jobber med, de som sikter på en skrivende karriere, tilbyr vi kunnskap, veiledning, fagmiljø og bransjekunnskap – men også mestring og selvtillit. Hos oss får dramatikerne både anerkjennelse og erfaring.

Dramatikerne skal få skrive det de vil

De unge dramatikerne skal finne sin stemme. Det betyr at vi skal ta imot det de kommer med av innhold og formmessige valg med åpne armer. Vi har ingen tanke om at det finnes en «riktig» eller «feil» måte å skrive dramatikk på, og vi legger aldri føringer for hvilke historier dramatikerne skal fortelle, hvilke temaer de skal ta for seg eller hvilken målgruppe de skal skrive for.

Dette er et punkt der det er lett å møte motforestillinger: «Er ikke poenget at ungdom skal skrive for andre ungdommer? Er ikke målet med dette å utvikle dramatikk for teatrets målgrupper? Kan unge mennesker skrive for et voksent publikum, de har jo ikke den nødvendige livserfaringen?» Det er så viktig å snakke om mobbing/skilsmisse/klima/lokalpolitikk, hvorfor får dere ikke ungdommene deres til å skrive om det?»

Vår holdning er derimot at det er essensielt å la de unge dramatikerne selv få definere hva de har lyst til å si. For det første er det forskjell på formålet med Ung tekst, og formålet til Unge Viken teater for øvrig. Unge Viken teater er et profesjonelt produserende teater for barn og unge. Teatret må ha som mål å skape teater til våre publikummere.

Ung tekst har derimot ikke utvikling av produksjoner som sitt fremste mål. Utvikling av ny tekst er faktisk heller ikke hovedmålet. Vårt fremste mål er å utvikle dramatikerne. Det gjør vi gjennom å utvikle dramatikerens tekst, og innimellom ved å iscenesette den – men det er alltid dramatikerens egen utvikling som står i sentrum for det vi gjør.

Les også: Kritiserer Kulturrådet for «tåkelegging» i Traavik-saken

Vi skaper kunstnere

Vi mener at dersom de unge dramatikerne skal kunne finne seg selv som skrivende menneske, og dersom de skal oppleve å bli hørt og tatt på alvor, må de selv få definere hva de ønsker å si. Kun ved å gi dem friheten til selv å bestemme over sin kunstneriske ytring, er vi med på å skape kunstnere. For ingen skapende kunstnere kan bygge en karriere uten originalitet.

Unge Viken Teater har siden begynnelsen sagt at Ung tekst er et demokrati-prosjekt, like mye som et kunstprosjekt. Teatret er en av demokratiets ytringsarenaer, og vi har siden starten hatt som mål å stille denne arenaen til rådighet for unge mennesker, og gir dem verktøyene til å kunne ta den i bruk.

At vi lar de unge dramatikerne bestemme over sitt innhold, betyr selvfølgelig ikke at vi ikke utfordrer dem på veien. I letingen etter sin kunstneriske stemme trenger man veiledning og konstruktiv motstand.
– Hva er egentlig en original idé, og hva er en klisjé? Å sortere i egen skriving, og å bli bevisst seg selv, sine valg og sine inspirasjonskilder, det er en jobb det er fint å få hjelp til.
– Jeg vet hva jeg vil si, men jeg vet ikke hvordan? Det finnes teknikker og metoder for å komme fram til et resultat.
– Skal jeg faktisk tørre å si akkurat det jeg tenker? En viktig del av vår jobb er å gi deltakerne tillit til sin egen individualitet.

Godt håndverk er for øvrig ikke noen motsetning til kreativitet eller egenart. Det er både Vikhagen og Danielsen sine tekster eksempler på.

Les også: Laila Bertheussen debuterer som billedkunstner: – Denne utstillingen kan knuse murer

Uforbeholden tro på de unge dramatikerne

Vår jobb er å ha troa på de unge dramatikerne. Vi skal vise at vi mener at de er viktige stemmer nå, og at vi mener at de kommer til å være viktige stemmer også i framtida.

Vi skaper plattformer som løfter dramatikerne opp og fram ut over det de selv kan klare som individuelle kunstnere, og som gir dem konkrete steg på karrierestigen. Tekstene deres blir workshoppet, utgitt, ilesesatt, iscenesatt – men aldri uglesett. Vi jobber for å bygge opp selvtilliten til våre unge dramatikere.

Sist, men ikke minst, snakker vi høyt og tydelig om kvaliteten i det arbeidet de unge dramatikerne gjør, og er tydelige på å vise vår tiltro til de unge kunstnerne. Vi i Unge Viken teater er umåtelig stolte av Erlend Rødal Vikhagen og Marie Longva Danielsen. Dette er to dramatikere som er kommet for å bli. De kommer til å fortsette å være med på å definere norsk dramatikk også i framtiden.

Følg med på dem – og på alle deres unge kolleger i Ung tekst.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar