Stortinget bør ikke godkjenne forbudet mot konverteringsterapi

Finland, Sverige, Danmark og England har alle oppdatert kunnskapsgrunnlagene for å behandle unge med kjønnsdysfori. Norge går motsatt vei, skriver professor Avi Ring.
Finland, Sverige, Danmark og England har alle oppdatert kunnskapsgrunnlagene for å behandle unge med kjønnsdysfori. Norge går motsatt vei, skriver professor Avi Ring.
Regjeringen har basert seg på et mangelfullt og utdatert kunnskapsgrunnlag. I verste fall kan god faglig behandling av kjønnsdysfori bli forbudt, skriver Avi Ring.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Regjeringen vil forby konverteringsterapi.

Regjeringen har lagt frem et forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Lovforslaget slår sammen vern av rettigheter for seksuelle minoriteter med vern av personer som identifiserer seg som trans. Sammenslåingen resulterer i en regulering som griper inn i medisinsk omsorg for mindreårige med kjønnsdysfori (en lidelse når biologisk kjønn ikke samsvarer med identiteten).

Lovforslaget angir at det skal være «forbudt å bruke metoder med hensikt å påvirke barnet til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Den foreslåtte strafferammen for brudd på den nye paragraf 270 er bot eller fengsel i inntil 3 år».

Les også: Hat, haram og hærverk i regnbuegaten

Annonse

Svensk praksis forbudt

Om Stortinget godkjenner lovforslaget, innebærer det at godt forankrede medisinskfaglige anbefalinger for god omsorg vil kunne være lovstridig. Eksempelvis vil Sveriges nye anbefalinger for hva som er riktig omsorg av barn med kjønnsdysfori, bli forbudt i Norge.

Ifølge Socialstyrelsens nye retningslinjer skal omsorgen forsøke å påvirke ungdommen til å akseptere sin biologiske utvikling. Psykososial støtte som hjelper ungdommen å leve med den kroppsegne pubertetsutviklingen uten medisinering, bør være førstevalget når det gjelder omsorgstiltak.

Socialstyrelsens anbefaling er å forsøke å få ungdommen til å akseptere sin biologiske kjønnsutvikling. Bakgrunnen er at Socialstyrelsen anerkjenner at kjønnsdysfori sannsynlig avtar over tid, mens såkalt «bekreftende behandling» risikerer å forsterke den. Socialstyrelsen peker også på at flere og flere går tilbake til å leve med sitt biologiske kjønn.

Regjeringens lovforslag kan innebærer et absolutt forbud mot slike tiltak, selv om det skulle anses som uskadelig eller ikke krenkende. Dersom noen følger de svenske anbefalingene for riktig omsorg av barn med kjønnsdysfori, kan de altså bli straffet. Lovforslagets sammenblanding av seksualitet og identitet gjør det umulig å skille mellom vern mot ideologisk eller religiøs diskriminering og best mulig (medisinsk) omsorg.

Les også: Subjekt mener: Konverteringsterapi bør fordømmes. Det samme bør forslaget om å forby det

Dårlig kunnskapsgrunnlag

De nye svenske anbefalingene er basert på evidens fra såkalte systematiske gjennomganger av studier med internasjonale strenge og reproduksjonsgitte kriterier. Finland og England har gjennomført lignende gjennomganger og kommet til samme konklusjon: psykiatrisk utredning og psykososial intervensjon bør være førstelinjebehandling.

I Storbritannia gjennomførte National Health Service (NHS) en utredning i 2021 som resulterte i at NHS interim service report 2022 gikk lenger enn Socialstyrelsen. Det ble anbefalt å ikke tillate navne- eller pronomenendringer, eller sosial overgang for mindreårige, med mindre det vurderes klinisk absolutt nødvendig.

NHS er kritisk til en bekreftende tilnærming, og i NHS’ rapport oppgis det at: «…personalet har fortalt oss at de føler seg presset til å akseptere en tvilsom bekreftende tilnærming, og at dette strider mot standardprosessen … i alle andre kliniske sammenhenger.» Dette førte blant annet til at verdens største klinikk for behandling av barn med kjønnsinkongruens (Tavistock-klinikken i London) ble stengt.

Ved å slå sammen seksuelle minoriteter og personer som lider av kjønnsdysfori, ser regjeringen bort fra medisinske grunnlag som taler imot utformingen av lovforslaget. Det finnes for eksempel ingen diskusjon om hvorfor transidentifiserte er overrepresentert blant alle andre minoriteter i Norge. Det har betydning for en psykolog som trenger å utforske og utfordre bakgrunnen for pasientens kjønnsdysfori. Med innvandrede Aleksanders ord: «Jeg skulle ønske jeg hadde møtt noen som utfordret meg.»

Finland, Sverige og England har oppdatert kunnskapsgrunnlagene, og har besluttet å samarbeide om å videreutvikle retningslinjer for riktig omsorg. Også Danmark har nylig besluttet å følge denne linjen.

Regjeringen har basert seg på et kunnskapsgrunnlag som er mangelfullt, utdatert og kritisert. De presenterer et forslag om forbud som griper inn i medisinske problemstillinger uten holdbart medisinsk grunnlag. Det må være noe feil når det også går på tvers av konklusjoner fra de som ville vært naturlige samarbeidspartnere i vårt nærområde.

Avi Ring var gjesteprofessor ved Universitetet i Oslo, og var med på å grunnlegge Gender Identity Challenge (GENID) Skandinavia. Artikkelforfatteren døde like etter at denne teksten ble skrevet. Hans ønske var at pårørende fikk teksten publisert.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar