Ny studie

«Alle» blir mer liberale. Bortsett fra unge menn

Algoritmene i sosiale medier forsterker trenden med å trekke moderat konservative unge menn mot mer ekstreme og radikalt konservative rollemodeller, ifølge en av forskerne bak studien.
Algoritmene i sosiale medier forsterker trenden med å trekke moderat konservative unge menn mot mer ekstreme og radikalt konservative rollemodeller, ifølge en av forskerne bak studien.
Unge, desillusjonerte unge menn i USA vil ha mer kontroll, ikke frihet. Det viser en stor undersøkelse gjennomført blant 300.000 amerikanere og europeere.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er De fleste blir mer liberale, mens noen blir mer konservative.

Målingen fanger opp fortvilelse og desillusjon overfor politikk og gir et omfattende bakgrunnsmateriale til en rekke valg verden over i år. 20 land er med i undersøkelsen som er gjennomført av forskningsselskapet Glocalities.

Hele 300.000 har svart på spørsmålene i undersøkelsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Her blir deltakerne blant annet bedt om å plassere seg selv på en skala fra håp til fortvilelse og på en annen skala mellom kontroll og frihet, med andre ord plassere seg selv et sted mellom liberalisme og konservatisme.

Verden blir mer liberal

I snitt ble verden litt mer liberal i årene 2014-2023, men den ble også litt mer pessimistisk, ifølge undersøkelsen som er gjort i land som utgjør nær 60 prosent av verdens befolkning.

Annonse

– Over hele verden føler unge seg sviktet av samfunnet. Bølgen av fortvilelse blant amerikansk ungdom er langt sterkere enn hva vi finner hos unge voksne i EU-landene, sier Martijn Lampert som er forskningssjef i Glocalities.

Kontroll framfor frihet

Unge menn i USA er en eneste befolkningsgruppen i USA eller de sju EU-landene i undersøkelsen som har blitt mer konservative siden 2014. De lener seg mot kontroll framfor frihet. Nesten 15.000 amerikanere deltok i undersøkelsen, av dem 2.200 menn i alderen 18–34.

– Følelsen av håpløshet, å være desillusjonert, og i opprør mot kosmopolitiske verdier forklarer delvis framveksten av høyreradikale anti-elitepartier over hele verden.

Algoritmene i sosiale medier forsterker trenden med å trekke moderat konservative unge menn mot mer ekstreme og radikalt konservative rollemodeller, sier Martijn Lampert til Reuters.

Skarpt skille

Spørreundersøkelsen synliggjør en skarp grense mellom verdens unge menn og verdens unge kvinner. Begge kjønn er opptatt av karriereutsikter, finansiell sikkerhet og utdanning.

Men der menn i alderen 18–34 tar over for 55–70 åringer som den mest konservative gruppen, ble kvinner mellom 18–34 mer liberale og antipatriarkale.

På en skala der 1 representerer mest konservativ og 5 mest liberal, har unge kvinner flyttet seg fra 3,55 i 2014 til 3,78 i 2023. Menn i samme alder ble generelt også mer liberale med en økning fra 3,29 til 3,36. Men de amerikanske unge mennene gikk andre veien fra 3,48 til 3,46.

De over 55 har blitt mer håpefulle

Globalt har vi sannsynligvis aldri sett en mer liberal gruppe enn verdens unge kvinner i dag, heter det i rapporten. Unge kvinner bekymrer seg for sosiale saker som seksuell trakassering, familievold, barnemishandling og neglisjering.

Unge menn er mer interessert i å oppnå sosial og økonomisk status, konservative familieverdier, konkurranse, mot og ære.

Menn og kvinner over 55 er den eneste gruppen som har blitt mer håpefull, i tillegg til å bli mer liberale.

For å måle sosiale verdier, spør Glocalities hva de mener om patriarkatet, fleksible kjønnsroller, giftermål mellom samme kjønn, og seksuell omgang før giftermål. Spørsmålene som måler følelsene, handlet om framtidsutsikter og følelse av å bli sveket av samfunnet.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar