Jeg skulle ønske en samtykkelov løste alt. Men Danmarks erfaring tilsier noe annet

I en rettsstat burde man kunne forvente at man ikke dømmes uten at det er klare bevis for at handlingen man anklages for, faktisk har funnet sted, skriver Oda Oline Omdal. (Foto: NRK.)
I en rettsstat burde man kunne forvente at man ikke dømmes uten at det er klare bevis for at handlingen man anklages for, faktisk har funnet sted, skriver Oda Oline Omdal. (Foto: NRK.)
Utviklingen man ser i Danmark, burde skremme alle tilhengere av en trygg og sikker rettsstat, skriver Oda Oline Omdal.
Om skribenten
Oda Oline Omdal er jusstudent, rådgiver i Civita og fylkestingsrepresentant for Agder Høyre.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Samtykkelov er oppe til debatt.

Debatten om samtykkelov har virkelig fått bein å gå på de siste månedene. Først gruppevoldtekts-saken i Bergen, og nå en ny vurdering av Danmarks samtykkelov.

Protestene som ble utløst av frifinnelsene i Bergen, hadde paroler som «Vi tror deg». Det er tilsynelatende en allmenn oppfatning at noen frifinnes fordi man ikke tror på offeret.

Realiteten er, som det også ble uttalt i Bergen-saken, at det ikke handler om hva man tror på eller ikke tror på, men hva man kan bevise.

Og selv om man i dag har samtykkelov i flere europeiske land, har ikke bevisspørsmålet blitt enklere. Kanskje tvert imot har det ført til at ord mot ord fører til at uskyldige mennesker dømmes.

Annonse

Danmarks problem

Danmark innførte samtykkelov med virkning fra 1. januar 2021. Det var mot anbefalingen til ti av elleve medlemmer i det danske strafferådet.

Jusprofessor Lasse Lund Madsen ved Aarhus universitet er en av de tydeligste stemmene mot samtykkeloven i Danmark. Han uttalte i en høring at det bevismessige balansepunktet i slike saker har forskjøvet seg slik at tiltalte må sannsynliggjøre at det forelå samtykke. Det blir altså en forklaringsbyrde, og det i saker som ofte omhandler nettopp forklaringer.

Professoren uttaler at sakene i Danmark tilsynelatende ender opp med dom ut fra hvem som er mest troverdig. Også den danske forsvarsadvokatem Julie Stange uttaler at bevisførselen ikke lengre baseres på objektive og tekniske bevis i samme utstrekning som tidligere.

Fokuset er hva som er blitt sagt, heller enn hva som har blitt gjort.

Dette strider mot alle prinsipper som tilsier at noen er uskyldig til det motsatte er bevist. En slik utvikling burde skremme alle tilhengere av en trygg og sikker rettsstat.

Les også: Vi snakker mye om incels. Nå må vi snakke om insings

Økningen i Sverige

De fleste som kjemper for samtykkelov i Norge, viser til rapporten fra Brottsförebyggande rådet i Sverige, som viser at antallet domfellelser for voldtekt økte med 75 prosent fra 190 i 2017 til 333 i 2019.

Ser man på disse tallene isolert, virker det intuitivt at samtykkeloven har løst et stort problem. Men realiteten er fortsatt at kun fem prosent av anmeldte voldtekter ender med domfellelse.

Dessuten må man også se på at Sverige så sent som i 2018 innførte en paragraf om grovt uaktsom voldtekt, det vil si for eksempel sovevoldtekt. Denne paragrafen har vært norsk lov siden år 2000.

Det er ikke rart at antall domfellelser har økt, når man nå kan dømme handlinger som ikke tidligere var dekket av paragrafer i Sveriges straffelov.

Les også: Hva er motivasjonen bak det økende presset for å vise prideflagget overalt?

Verdien av bevis

I etterkant av Danmarks innføring opplever unge danske gutter å bli forhåndsdømt. For problemet er fortsatt det samme som her i Norge hvor vi ikke har samtykkelov: det blir ord mot ord.

For hva er egentlig et samtykke? I Danmark prøvde politikerne å definere det som «nytende lyder, eller aksepterende bevegelser». Problemet er at med en generell definisjon av samtykke, kan man ende opp i en situasjon hvor noen tilfeller som skulle vært definert som voldtekt, ikke blir det, fordi den ikke samsvarer med ordlyden i straffeloven. Da er man i prinsippet tilbake til start.

Den norske rettsstaten har, og skal ha, strenge vilkår for å straffe noen. Straff er et onde man påfører mennesker. Da er det minste en kan forvente, at rettsstaten har klare bevis for at handlingen man anklages for, faktisk har funnet sted.

Da kan ikke rettergangen ta utgangspunkt i et ja eller nei, men i handling og skyld.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar