Hvorfor i alle dager velger noen å satse på en karriere i akademia?

Når akademia ikke er konkurransedyktige, står sektoren i fare for å bli et ekkokammer, skriver David Bashir.
Når akademia ikke er konkurransedyktige, står sektoren i fare for å bli et ekkokammer, skriver David Bashir.
Lønnen er dårlig, og arbeidsvilkårene er usikre. Noe må gjøres for å hindre frafall og synkende kvalitet i akademia, skriver David Bashir.
Om skribenten
David Bashir studerer evolusjonspsykologi.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Lønn og arbeidsvilkår i akademia er ikke på topp.

Vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler var nylig tatt ut i streik. Men streiken fra Akademikerne og Unio ble kortere enn forventet.

Lønnsvilkårene holder seg på samme nivå inntil videre. Det kan få alvorlige konsekvenser, fordi i akademia er arbeidsvilkårene og lønnsvilkårene skikkelig dårlige.

Lønnen holder ikke mål

Sammenligner man lønnen til universitetslektorer og lektorer som jobber i skoleverket, ser man at universitetslektorer kommer dårligere ut. Videre ser man at lønnen til førsteamanuenser i flere fagretninger er dårligere enn lønnen i arbeidsmarkedet de utdanner studenter til.

I en artikkel i Khrono påstår finansprofessor ved Norges handelshøyskole (NHH), Karin S. Thorbrun, som er Norges nest best betalte i akademia, at lønnen hos universiteter og høyskoler i Norge er ganske lav. Hun påpeker at hun selv får godt betalt i Norge, men at lønnen ikke er konkurransedyktig med akademia internasjonalt.

Annonse

Norsk akademia er spesielt dårlig når det kommer til lønn, noe som kan gjøre at de klokeste hodene velger en karriere ved universiteter utenlands, eller velger helt bort akademia.

Les også: Boysa på brygga bare: «DETTE! skal jeg ha på meg i dag»

De midlertidige stipendiatstillingene

Ser man videre på listen over de best betalte akademikerne i 2022, er det 1.821 ansatte ved norske høyskoler eller universiteter som er oppført med millionlønn.

På toppen finner vi rektorer ved de største universitetene, samt høyprofilerte professorer. Lønningene hos «Akademias elite» er konkurransedyktige om en forbeholder seg til det norske arbeidsmarkedet, spesielt offentlig sektor. Å nå toppen i akademia er riktignok ikke uten vanskeligheter. Å lykkes i akademia er i seg selv vanskelig.

Å satse på en forskerjobb på universitetet eller høyskolen beskrives som en risikosport. En av hovedgrunnene til dette er at veien til fast ansettelse som forsker er lang og kommer med mye usikkerhet. Det kreves ofte flere stipendiatstillinger, som kan vare et sted mellom 2–3 år, før en får tilbud om fast ansettelse.

Stipendiatstillingene avlegges ofte ved ulike universiteter, noe som gjør situasjonen ugunstig og ustabil for mange. En stor andel midlertidig ansatte anser det som lite sannsynlig å få fast jobb i akademia, ifølge en undersøkelse utført av forskerforbundet.

En annen undersøkelse gjort blant en gruppe stipendiater, viser at 4 av 5 ikke vil anbefale unge en karriere innenfor forskning og høyere utdanning.

Ikke engang jusstudentene drømmer om akademia

Forskjellen mellom lønn blant ulike fagretninger i akademia er stor. Jusprofessorer har gjennomgående god lønn, mens lønnen hos professorer ved matematisk-naturvitenskapelige fakulteter og professorer i ulike humanistiske fag er preget av mye lavere lønn og store forskjeller.

En av grunnene til at lønningene til jusprofessorer er gode, handler om et attraktivt arbeidsmarked utenfor akademia. Juridisk fakultet er kanskje en attraktiv arbeidsplass om man sammenligner med andre fagretninger i akademia, men kan ikke måle seg med arbeidsmarkedet for jurister ellers.

Svært få jurister skriver doktorgrad sammenlignet med dem innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin. Å satse på en karriere i akademia er altså ikke så vanlig blant jurister. Derfor er nok ikke lange perioder som midlertidig ansatt et lite sannsynlig problem for dem, siden konkurransen er mindre.

I tillegg er de økonomiske utsiktene ikke dårlige. Likevel anses det å bli forretningsadvokat eller få en prestisjefylt jobb i offentlig sektor som mer ettertraktet, ifølge jusstudenter selv.

Les også: Tradwifen feministene ikke tør å peke på

Hvorfor velger noen akademia?

Akademia er en unik arbeidsplass. Muligheten for «faglig innovasjon» er særegent for akademikere.

En karriere i akademia er i noen miljøer ansett som «drømmen», hvor en da ser bort ifra usikkerheten og lønnsvilkårene. Lønn er ikke den eneste årsaken til at folk jobber, men det er en viktig motivasjonsfaktor.

Akademia er blitt en arbeidsplass for idealistene, hvor idealene om nyskapning veier mer enn lønnen. Akademia passer for noen, men i et samfunn hvor de økonomiske kostnadene og usikkerheten blir større, blir akademia mindre attraktiv for flere.

Sektoren henger etter, og frafall blant de klokeste hodene er en stor risiko. Mangelen på et politisk mangfold kan også fort bli en realitet ved at akademia i all hovedsak appellerer til idealister. At akademia er venstrevridd, er allerede allment kjent, og en ser tendensene i størst grad hos samfunnsvitere og humanister.

Konsekvensene av et manglende politisk mangfold i akademia kan være at universiteter og høyskoler blir et ekkokammer. Den akademiske debatten kan miste perspektiver, og forskningen kan bli distansert fra problemer den allmenne befolkningen møter.

Den synkende kvaliteten i akademia er uheldig både for forskningen, men også for undervisningen. Forskning på ulik samfunnsproblematikk kan svekkes, det samme kan kompetansen til fremtidens høyt utdannede.

Den åpenbare løsningen er å heve lønnsnivået for akademikere. I tillegg vil det være lurt med færre midlertidige ansettelser. Dette vil kunne gjøre norsk akademia konkurransedyktig, samt forhindre at akademia blir et politisk ekkokammer.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar