Økonomisk kriminalitet skjer også i Norge. Er vi i ferd med å våkne opp?

Mehl og Vedum viser handlekraft med sin nye plan mot økonomisk kriminalitet. Men vi mener den har noen mangler, skriver Marius Karlstrøm og Petter Berg-Wollan. (Foto: NTB.)
Mehl og Vedum viser handlekraft med sin nye plan mot økonomisk kriminalitet. Men vi mener den har noen mangler, skriver Marius Karlstrøm og Petter Berg-Wollan. (Foto: NTB.)
Norsk næringsliv mangler verktøy for å avdekke lovbrudd. Vi trenger en nasjonal dugnad, skriver Marius Karlstrøm og Petter Berg-Wollan.
Om skribenten
Masterstudentene Marius Karlstrøm og Petter Berg-Wollan studerer Executive Master og Management ved Handelshøyskolen BI, og er begge medlemmer i IIA Norge.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Økonomisk kriminalitet er på dagsorden.

Norge har et noe vilkårlig forhold til misligheter i næringslivet. Vi tror ikke det forekommer i vår virksomhet, kun hos andre, og dersom det skulle forekomme, er det i så fall kun snakk om små og ubetydelige saker med håndterbare konsekvenser.

Dagens mediebilde har imidlertid satt fart på interessen. Regjeringen har nylig lagt frem tiltakspakker for å bekjempe økonomisk kriminalitet, men er det tilstrekkelig å fylle på med plaster og bandasje på et sår som er grunnleggende betent? Hva er egentlig riktig medisin?

Les også: Dette kan være grunnen til Oslo Freedom Forums overveldende fokus på bitcoin

Viser handlekraft

Ifølge Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations fremgår det at 5 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP), i gjennomsnitt, unndras til misligheter – i sum utgjorde dette tap på 5.000 milliarder dollar i 2023.

Annonse

Norge er intet unntak, og tapets størrelse for 2023 anslås i sum, 250 milliarder norske kroner.

Justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl (SP) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) innkalte nylig representanter fra Økokrim, Skatteetaten, Finanstilsynet, Tolletaten og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til et lukket møte for prioritering av tiltak mot økonomisk kriminalitet.

Det er flott at regjeringen viser handlekraft knyttet til et alvorlig samfunnsproblem, særlig satt på dagsordenen i kjølvannet av dokumentaren fra blant andre NRK, «Den sorte svane» (2024).

Andre dagsaktuelle eksempler er Rhipto-saken, som omhandler tiltale om grovt bedrageri av 47 millioner norske bistandskroner, og en sak med en advokat i Sandnes som iscenesatte ponzi-svindel og således påførte investorer tap opp mot 500 millioner kroner. Sakene involverer betydelige summer som har innvirkning på hele samfunnet.

Det er bevilget 50 millioner kroner til arbeidet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet, for styrking av ny bedragerienhet og politidistriktenes økokrim-avsnitt, initiativ til endring i lovgivning; ny advokatlov, nye hjemler for arbeidstilsynet, og endringer om sivilrettslig inndragning.

Vi etterlyser i tillegg målrettede tiltak for å styrke næringslivets evne til å forebygge og avdekke misligheter.

I vår empiriske studie, ved Handelshøyskolen BI, analyserte vi 14.748 private aksjeselskaper registrert med 20–99 ansatte. Dette har gitt oss verdifull innsikt og forståelse av hvordan helhetlig virksomhetsstyring bidrar til bedre styring, risikoledelse og internkontroll.

I et virksomhetsstyringsperspektiv viser Mehl og Vedum nå handlekraft, og styrker «tonen fra toppen» hva gjelder håndtering av økonomisk kriminalitet. Spørsmålet er om virksomhetsstyringen i norske virksomheter også bør styrkes? Bør tiltakspakken inkludere bevilgninger og incitamenter til næringslivet som styrker deres evne til å forebygge og avdekke misligheter?

Vi mener det.

Les også: Denne svindleren representerer ikke først og fremst krypto-miljøet, men USAs politiske elite

En nasjonal dugnad

I en undersøkelse om misligheter oppga 1/3 av spurte virksomheter å ha blitt utsatt for misligheter i løpet av siste år.

Funn fra vår studie viser at 48,6 prosent av virksomhetene organiserer styret og daglig ledelse slik at styrets evne til objektivitet svekkes. Konsekvensen av dette er at styrets ansvar knyttet til forvaltning og tilsyn av virksomheten i stor grad gjennomføres som selvevaluering, hvilket er den svakeste formen for evaluering.

Ansvaret til å forebygge og avdekke misligheter kan ikke ilegges næringslivet alene. Lovgiver og forvaltningen har ansvar for å tilrettelegge og organisere samfunnet slik at næringslivet er underlagt tilstrekkelig, men ikke overdreven, kontroll.

Vi anbefaler at tiltakspakken inkluderer virkemidler som sikrer ansvarlig samspill mellom storting, forvaltning og næringsliv. Dette vil stimulere og tilrettelegge for et bærekraftig næringsliv med styrket evne til å gjøre de riktige tingene og gjøre det som er rett.

Den ideelle foreningen IIA Norge representerer fagekspertisen innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internrevisjon. Et ansvarlig tiltak er å koble på fagmiljøene for økt innsikt og forståelse om hvordan god virksomhetsstyring styrker næringslivets motstandsevne.

Det foreslås at det forskriftsfestes adgang, med tilhørende utvidet rapporteringsplikt, til skatte- og avgiftslette øremerket aktiviteter knyttet til virksomhetsstyring. På den måten vil virksomhetsstyring styrkes i alle deler av næringslivet uavhengig av virksomhetens størrelse. I tillegg bør det gjennomføres evaluering av aktivitetenes effekt og prestasjon, samt rapportering utført av internrevisor som rapporterer til myndighetene.

Tiltakene vil inkludere og stimulere næringslivet til en nasjonal dugnad for bekjempelse av økonomisk kriminalitet, effektivisere skatteetatens og arbeidstilsynets kontrolltiltak, samt skape merverdi på næringslivs- og samfunnsnivå.

Vi avslutter med å vise til teksten over inngangen til Uppsal universitet: «Tenke fritt er stort, tenke rett er større».

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar