Ali Jones Alkazemi Spaltist

Ali Jones Alkazemi (f. 2000) er filosofistudent ved Universitetet i Oslo og Humboldt-universitetet i Berlin. Ved siden av studiene skriver han for Subjekt, hvor han behandler etiske, sosiale og kulturelle fenomener.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Ali Jones Alkazemis bidrag (22)