Andrea Skotland
Andrea Skotland Journalist

Andrea Skotland (f. 1989) har studert teatervitenskap ved Københavns Universitet og anmelder dans og teater for Subjekt.

Andrea Skotland sine bidrag
Turquoise Delight
En utmattende drikkevise