Avatar
Andrea Skotland Journalist

Andrea Skotland (f. 1989) har studert teatervitenskap ved Københavns Universitet og anmelder dans og teater for Subjekt.

Andrea Skotland sine bidrag