Anette Gellein Anmelder

Anette Gellein (f.1995) er kunstner bosatt i Stavanger. Hun har en mastergrad med fordypning i performance fra Glasgow School of Art. Tidligere studier inkluderer Nordland Kunst og Filmhøyskole med en BA i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø. I 2020 studerte hun også interseksjonalitet ved Universitet i Stavanger.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Anette Gelleins bidrag (1)