Avatar
Clement Størksen Fotograf

Clement Aasmann Størksen (f. 1999) Studerer arbeids- og organisasjonspsykologi i Bergen, etter et år med business-studier i Washington, USA. Han tar bilder for Subjekt og jobber frilans som fotograf.

Redaksjon Foto
Clement Størksen sine bidrag