Edvard Granum Dillner Anmelder

Edvard Granum Dillner (f. 1997) skriver, komponerer og kuraterer. Han har studert kunsthistorie og estetikk ved Universitetet i Oslo og skriver også for Paragone og beehype. Dillner er tidligere styremedlem i Plot/Oslo og Ung i Operaen, med ulike verv fra Amandusfestivalen og flerårig erfaring som internasjonalt turnerende musiker. Intiativtager bak Fletta kunstmagasin, tidligere redaksjonsmedlem i miljømagasinet Putsj og frilanser for Egmont Publishing. Har også virket som rådgiver for Nasjonalmuseet og assistent på Munch-museet. Bakgrunn som animasjonsfilmregissør, med visninger i USA, Tyskland og Taiwan. Medlem av Norsk kritikerlag.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Edvard Granum Dillners bidrag (19)