Elise Skaug Skribent

Elise Skaug (f.1995) har en Bachelor i Kunst og Design fra Oslomet, og studerer for tiden til master i Estetiske Fag. Hun arbeider i tillegg som kunstformidler ved Fossekleiva Kultursenter og er museumsomviser hos Berger Museum, i Vestfold.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Elise Skaugs bidrag (1)