Avatar
Gjermund Kolltveit Musikkarkeolog

Gjermund Kolltveit bor på Nesodden og er frilans musiker og musikkforsker med musikkarkeologi som spesialitet. Han har blant annet forsket på de reisendes musikk, minoritetsmusikk, fotballsupportersang, lydlandskap og arkeologiske instrumentfunn. Utenom artikler har han gitt ut bøkene «Jew’s Harps in European Archaeology» (2006), «Skjoldmøyslaget» (2012) og «Jordas skjulte toner. Musikk og instrumenter fra steinalder til vikingtid» (2014). Nå holder han på med et bokprosjekt med arbeidstittel «Kampsang – synging som konfliktverktøy og identitetsmarkør».

Gjermund Kolltveit sine bidrag