Gjermund Kolltveit Musikkarkeolog

Gjermund Kolltveit bor på Nesodden og er frilans musiker og musikkforsker med musikkarkeologi som spesialitet. Han har blant annet forsket på de reisendes musikk, minoritetsmusikk, fotballsupportersang, lydlandskap og arkeologiske instrumentfunn. Utenom artikler har han gitt ut bøkene «Jew’s Harps in European Archaeology» (2006), «Skjoldmøyslaget» (2012) og «Jordas skjulte toner. Musikk og instrumenter fra steinalder til vikingtid» (2014). Nå holder han på med et bokprosjekt med arbeidstittel «Kampsang – synging som konfliktverktøy og identitetsmarkør».

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Gjermund Kolltveits bidrag (1)