Avatar
Johannes L. F. Sunde Fotograf

Johannes Laukeland Fester Sunde (f. 1991) er utdannet motefotograf fra Norsk Fotofagskole i Trondheim og publisert i blant annet SVA, Nordic Style og Melk & Honning.