Kine Merete Hole Skribent

Kine Merete Hole (f. 1996) er mastergradsstudent i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og har en bachelorgrad i musikk og helse med sang som hovedinstrument.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Kine Merete Holes bidrag (1)