Kjersti Hegna Fotojournalist

Kjersti Hegna (f.1992) er utdannet fotojournalist ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Har arbeidet for Dagens Næringsliv, og D2. Jobber nå som frilans fotograf.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.