Oda Sofie Gallefoss Journalist

Oda Sofie (født 1999) er journalist for Subjekt, Under Dusken og Samfunnsviteren. Hun er tidligere reportasjeredaktør i Under Dusken. Oda Sofie er redaksjonsmedlem i Riss tidsskrift for språk og litteratur, og tar en bachelor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Har du tips til meg?

Jeg er opptatt av å fortelle din historie.

Oda Sofie Gallefoss´ bidrag (18)