Prosjektskolen Annonsør

Prosjektskolen er en ett- til toårig kunstskole drevet av aktive samtidskunstnere og tilbyr et bredt spekter av gjestelærere og foredragsholdere. Skolen, som ble etablert i 2005,  tilbyr en unik undervisningsmodell innen kunstfag, hvor kunstens muligheter fremfor begrensninger står i sentrum. Utdanningen gir inngående kunnskap og forståelse av kunst med hovedtyngde på samtidskunsten. Elevene gis rom til å utvikle sin egen originalitet og selvstendighet, derfor står eksperimentering og samtidskunst i fokus fremfor klassiske øvelser og fastlagte stilretninger.

Annonsøren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og redaksjonsmedlemmer. En annonsør fremmer sin egne agenda gjennom betalt innhold i Subjekt. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Prosjektskolens bidrag (7)