Avatar
Prosjektskolen Annonsør

Prosjektskolen er en ett- til toårig kunstskole drevet av aktive samtidskunstnere og tilbyr et bredt spekter av gjestelærere og foredragsholdere. Skolen, som ble etablert i 2005,  tilbyr en unik undervisningsmodell innen kunstfag, hvor kunstens muligheter fremfor begrensninger står i sentrum. Utdanningen gir inngående kunnskap og forståelse av kunst med hovedtyngde på samtidskunsten. Elevene gis rom til å utvikle sin egen originalitet og selvstendighet, derfor står eksperimentering og samtidskunst i fokus fremfor klassiske øvelser og fastlagte stilretninger.

Redaksjon Annonsør
Prosjektskolen sine bidrag