Avatar
Silje Heggren Skribent

Silje Heggren (f. 1978) er en kunster og skribent født i Tromsø, men bor i Bergen og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (nå KMD) i 2002. Hun har stort sett jobbet med maleri, grafikk og tegning. I 2017 fullførte Heggren i tillegg en mastergrad i kunsthistorie 
ved Universitetet i Bergen (UiB). Heggren har tidligere publisert artikler i Billedkunst.

Silje Heggren sine bidrag