Silje Heggren Skribent

Silje Heggren (f. 1978) er en kunster og skribent født i Tromsø, men bor i Bergen og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (nå KMD) i 2002. Hun har stort sett jobbet med maleri, grafikk og tegning. I 2017 fullførte Heggren i tillegg en mastergrad i kunsthistorie 
ved Universitetet i Bergen (UiB). Heggren har tidligere publisert artikler i Billedkunst.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Silje Heggrens bidrag (1)