Avatar
Stine Spjelkavik Hansen Journalist

Stine Spjelkavik Hansen (f. 1990) er sisteårsstudent i journalistikk på HiOA. Hun har hatt praksisplass og sommervikariat i Aftenpostens kulturavdeling og er redaksjonsleder i Tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova.

Stine Spjelkavik Hansen sine bidrag