Avatar
Therese Thanh Tran Videograf

Therese Thanh Tran (f. 1993) har studert medier og kommunikasjon ved OsloMet, og er et av hodene bak Subjekt Sets, blant annet!

Therese Thanh Tran sine bidrag