Vivian Sørensen Skribent

Vivian Sørensen (f. 1991) har en mastergrad i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun har de siste årene jobbet med International Performance Art Festival i København, og er for tiden ansatt på Louisiana Museum of Modern Art.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Vivian Sørensens bidrag (1)