Avatar
Vivian Sørensen Skribent

Vivian Sørensen (f. 1991) har en mastergrad i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun har de siste årene jobbet med International Performance Art Festival i København, og er for tiden ansatt på Louisiana Museum of Modern Art.

Vivian Sørensen sine bidrag