Yvonne Ruyter Kunsthistoriker

Yvonne Ruyter (f. 1994) studerer kunsthistorie og kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo. Hun er selvstendig næringsdrivende, har bakgrunn fra Venstre og har vært nemndmedlem i Utlendingsnemnda. Tidligere jobbet for Astrup Fearnley Museet og Smug. Publisert i Aftenposten, Klassekampen, Bergens Tidene og Dagbladet.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Yvonne Ruyters bidrag (1)