Bestilling og betaling

Vilkårene her gjelder. Endring av vilkår kan forekomme. Subjekt AS varsler kunden ved vesentlige endringer i vilkårene.

Varighet, oppsigelse og pris

Tilgang til tjenesten gjelder i den tidsperioden som er angitt i bestillingen.

Ved månedlig abonnement gjelder tidsperioden i en måned av gangen, fra og med kjøpsdato.

Ved årlig abonnement gjelder tidsperioden i ett år av gangen, fra og med kjøpsdato.

Betaling kan skje med betalingskort via Stripe.com eller via Vipps.

Tilgangen fornyes til veiledende pris og for den periode du har valgt inntil du avslutter abonnementet. Sies avtalen opp før utløp av gjeldende periode gis det ikke refusjon av innbetalt beløp, men du har tilgang til tjenesten ut perioden.

Oppsigelsen skjer via Mitt Subjekt. Du må være innlogget og trykke på «Avbryt»-knappen ved siden av ditt gjeldende abonnement under fanen for «Medlemskap» for å avslutte abonnementet.

Ved spørsmål om oppsigelse kan du også ta kontakt med Subjekt på telefon 02469.

Det er ingen oppsigelsestid i Subjekt. Frist for oppsigelse er før en ny periode påbegynner.

Prøveperiode/introtilbud gjelder kun nye abonnenter.

Personopplysninger

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Subjekts til enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Utgivers ansvar

Nedetid/tekniske problemer kan forekomme.

Subjekt er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av dette.

Kortere nedetid eller tekniske problemer gir ikke grunnlag for prisavslag.

Subjekt har rett til å gjøre endringer i innhold og funksjonalitet uten forhåndsvarsel.

Dersom du ønsker å reklamere på tjenesten, ta kontakt med oss på Telefon: 02469 eller E-post: post@subjekt.no

Bruk av tjenesten

Utgiver har alle rettigheter (opphavsrett, varemerke, med mer).

Kunden får i henhold til denne avtale bruksrett, begrenset til ikke-kommersiell, privat bruk.

Subjekt-abonnement er personlige. Kunden kan ikke dele med familie/husstand/andre.

Mislighold

Brudd på avtalen kan føre til erstatningsansvar.

Ved vesentlig mislighold kan Subjekt heve avtalen.

Manglende betaling, manglende betaling til frist, omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, bruk av innhold i strid med denne avtale og mer kan regnes som vesentlig mislighold.

Ved heving kan Subjekt stenge din tilgang til tjenesten og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Angrerettskjema finner du her.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

Konfliksløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kontaktopplysninger

Spørsmål om Subjekt kan henvendes til Subjekt AS.

Telefon: 02469

E-post: post@subjekt.no

Post: Subjekt. Thorvald Meyers gate 51, 0555, Oslo, Norge.