BIT Teatergarasjen søker ny teatersjef

BIT Teatergarasjen søker en samlende og trygg teatersjef som viderefører og styrker teaterets kunstneriske ambisjoner.

Vår nye teatersjef har en tydelig kunstnerisk visjon forankret i solid teaterfaglig kompetanse. Du har bred erfaring fra kunstnerisk og kuratorisk arbeid og er i stand til å løfte fram det siste på samtidsfeltet innen teater, dans og performance. Sammen med svært kompetente og motiverte kolleger, bidrar du til at BIT Teatergarasjen viser publikum nyskapende, utfordrende og samfunnsengasjert norsk og internasjonal scenekunst.

Vi ser etter deg som har stort nettverk og gode relasjoner innenfor scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt, og du viser også stort kunstnerisk og kulturpolitisk engasjement utenfor teateret.

Teatersjefen får en sentral rolle i å videreutvikle BIT Teatergarasjen som organisasjon, og forberede og gjennomføre flyttingen til nye lokaler i Sentralbadet Scenekunsthus i 2026. Du er aktivt til stede i arbeidsmiljøet og jobber sammen med dine kolleger for å skape en god og samhandlende kultur. Du er opptatt av å gi tillit, inspirere og å etablere fellesskapsfølelse i teateret. Du må motiveres av å snakke BIT Teatergarasjens sak med media, næringslivet, politikere, offentlige myndigheter og ulike samarbeidspartnere i samarbeid med administrativ leder.

Arbeidsted er Bergen, men du må i perioder regne med utstrakt reisevirksomhet i Norge og utlandet. Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Teatersjefen er kunstnerisk leder og rapporterer til styret. Stillingen som teatersjef er et åremål på 5 år.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Matae ved Roy Tore Lysen Jensen på tlf. 909 20 447 eller Mads Hundvin på tlf. 926 55 667. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Send søknad og CV snarest via søknadsskjema på matae.no.

Om BIT Teatergarasjen

BIT Teatergarasjen har røtter tilbake i 1983/84 og har gjennom vel 40 år blitt et anerkjent teater, som co-produserer og presenterer norsk og internasjonal scenekunst. BIT Teatergarasjen legger særlig vekt på prosjekter som stimulerer til internasjonalt samarbeid og arbeid på tvers av kunstneriske sjangre. BIT Teatergarasjen arrangerer også hvert år to alternerende scenekunst-festivaler, Meteor og Oktoberdans. I 2026 flytter teateret inn i Sentralbadet Scenekunsthus, sammen med nasjonalt kompani for samtidsdans, Carte Blanche. BIT Teatergarasjen har i dag 14 heltidsansatte medarbeidere.

Se også: BIT Teatergarasjen søker administrativ leder

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469