BLÅ søker daglig leder

Vil du være med og drive Norges beste og mest anerkjente klubb- og livescene?

BLÅ er en av Norges aller viktigste klubb- og konsertscener, med en unik historie,
engasjement og over 400 arrangementer i året innen klubb, konserter, litteratur,
debatter og andre arrangementer. BLÅ er og skal være sjangeroverskridende,
modige og innovative, og representerer Norge i nettverk av de beste klubbene i
Europa. Vi kan i tillegg skryte av å ha Oslos fineste uteservering

BLÅ går inn i sitt 25. år i 2023 og satser nå mer ambisiøst og langsiktig enn
noensinne. Daglig leder vil ha en nøkkelrolle i å utvikle en organisasjon som er klar til
å ta imot en betraktelig utviding av både aktivitet og bygningsmasse.

Vi søker nå en daglig leder som sammen med våre nesten 30 dyktige ansatte
skal levere gode opplevelser for BLÅs besøkende – både for våre stamgjester
som gang på gang gjør nye oppdagelser på klubb- og konsertscenen, men også
for de som stikker innom på impuls fordi det er sol på uteserveringen.
Vi søker etter en positiv, engasjert og strukturert daglig leder, som er
motiverende, inspirerende, og løsningsorientert. Du har god systemforståelse,
stor arbeidskapasitet og kjennskap til/forståelse for scene- og bardrift. Du er
glad i folk og har et oppriktig ønske om å etterleve BLÅs mål om å gjøre det
usynlige synlig.

Du skal dyrke det beste ved BLÅ, og samtidig se potensialet i de mange
muligheter som finnes i den videre utviklingen. Du har mot til å ta sjanser, men
skjønner også at en solid styring i bunn er avgjørende for den helhetlige driften.

Oppgaver

• Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av BLÅ, herunder økonomi-,
budsjett- og personalansvar for alle selskaper under BLÅ-paraplyen
(GROT AS, Brenneriveien Jazzhus AS, Blå Booking AS)
• Daglig leder er ansvarlig for å lede organisasjonen etter de retningslinjer og
strategier som er vedtatt av styret
• Daglig leder rapporterer til styret og utarbeider sakspapirer til styremøtene
• Daglig leder er ansvarlig for at organisasjonen til enhver tid har gode
styringsverktøy og instrukser, samt at vedtatte planer gjennomføres
• Daglig leder representerer BLÅ i dialog med offentlige myndigheter og følger
opp alle relevante søknader, tillatelser og rapporteringer.
• Daglig leder representerer BLÅ utad i relevante bransjefora både i inn- og
utland

Ønskede kvalifikasjoner

• Relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi og/eller ledelse.
• Erfaring med personalledelse
• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
• Evnen til å tenke strategisk, jobbe langsiktig, målrettet og strukturert
• Erfaring fra kultur og uteliv er en fordel.
• Kjennskap eller erfaring med våre systemer er en fordel, men ikke avgjørende:
Tripletex (regnskap), Planday (personalstyring), OrderX og Munu (kasse).
• Relevant erfaring og gode referanser kan kompensere for formell
kompetanse.

Vi tilbyr

• Variert arbeidshverdag med store muligheter for å forme selv
• Muligheten til å sette ditt preg på en av Europas beste klubb- og
konsertscener
• Romslige og uformelle kontorlokaler i Brenneriveien 9 der vi dyrker et sosialt
og dynamisk arbeidsmiljø
• Ubegrenset tilgang på kulturopplevelser på BLÅ
• Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale.
• Tiltredelse etter avtale.

Rettighetsrådgiver
Manustjenesten Dramas
Daglig Leder
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Produsent
Oslo Circles
Daglig leder
Norsk Skuespillerforbund
Danselærer
Verdensbro
Prosjektleder
Norges Verdensarv
Prosjektansvarlig
AKKS Trondheim
Gallerist
Ramme Service Bergen AS
Rådgiver Norsk håndverksinstitutt
Stiftelsen Lillehammer museum
Landskapsarkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Direktør
Stiftelsen Kistefos-Museet
Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Formidler
Galleri F 15

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774