Brenner du for kunstformidling? Se hit

Nasjonalmuseet søker «formidling kurator». Søknadsfrist er 17. november. (Foto: Statsbygg.)

Nasjonalmuseet er Norges største museum og har rundt 700.000 besøkende årlig. De samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Våren 2021 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo som et av Nord-Europas største museer, hvor nye generasjoner kunstentusiaster skal skapes.

De skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere. I dette arbeidet søker Nasjonalmuseet nå en kurator formidling.

Søknadsfrist er 17. november.

Om stillingen

Kurator formidling skal skape et tilbud for å formidle museets samlinger, utstillinger, aktiviteter og visningssteder overfor et bredt og mangfoldig publikum i og utenfor museet. I tillegg skal kurator formidling bidra i arbeidet med ideer til utstillinger og arbeide med utstillingsprosjekter. Fagpersoner med ambisjoner om å utvikle formidlingsfaget oppmuntres til å søke.

Til stillingen ønsker vi søkere som bidrar til at Nasjonalmuseet bedre speiler samfunnets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.

Arbeidsoppgaver

· Kunstnerledet formidling, programmering og utvikling av verkstedstilbud

· Utvikle og gjennomføre formidlingskonsept, formidlingsmetoder, arrangementer og tiltak for ulike målgrupper i og utenfor museet i tråd med gjeldende formidlingsstrategi

· Utvikle og drifte digitale formidlingsprosjekter mot et bredt publikum

· Bidra med ideer til utstillinger i henhold til gjeldende programmeringsprosess

· Arbeid med utstillingsprosjekter, jfr. kurator formidlings rolle i henhold til gjeldende prosjektmetodikk i Nasjonalmuseet

· Drive utviklingsarbeid innen det formidlingsfaglige området i overensstemmelse med museets gjeldende strategi og planer

· Opplæring, kompetanseheving og formidling for ulike målgrupper internt og eksternt

· Besvare henvendelser fra enkeltpersoner og institusjoner

· Etablere og videreutvikle relasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt, og representere museet innen sitt fagfelt

· Evalueringsarbeid, rapportering, arkivering og dokumentasjon

· Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjoner

· Master i utøvende fag (kunst, design og arkitektur), kunst- og kulturformidling eller tilsvarende innen aktuelt fagområde

· Tilleggsutdanning i pedagogikk er ønskelig

· Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

· Erfaring med kunstformidling

· Erfaring som utøvende kunstner

· God digital kompetanse

· Ønskelig med erfaring fra museumsarbeid

· Erfaring med mangfolds- og tilgjengelighetsarbeid

Personlige egenskaper

· Gode samarbeidsegenskaper

· Svært god formidlingsevne

· Svært god forståelse for ulike målgrupper og deres behov

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

· Svært god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

· Lønn kr 500.000-590.000.

· Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

· Gode forsikringsordninger

· Unik jobbmulighet i en ledende kulturinstitusjon

· Kunnskapsrike og engasjerte kolleger

Søk her

Søknadsfrist er 17. november. Søknaden leverer du gjennom Webcruiter her, hvor du også finner mer informasjon om stillingen.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469