Enebakk kulturskole søker kulturskolelærer med dansekompetanse

Enebakk Kulturskole ble opprettet 1998. Skolen tilbyr opplæring og aktiviteter i kunstfag for hele livsløpet med et særlig fokus på barn og unge.

Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evner til nysgjerrighet og utvikle deres evner til å lytte, se, oppleve og forme.

Skolen har i dag 15 lærere i fagene musikk, dans, teater og visuell kunst og ca. 280 elevplasser. Skolen driver desentralisert undervisning på skolene i kommunen og i våre kulturbygg i Kirkebygda.

Stillingen er plassert i kulturskolen som ligger i Enhet for kultur, integrering og forebygging.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Ukentlige undervisning i kulturskolen i dans med hovedvekt på klasser vi kaller Dansemix, Hiphop og Jazz
  • Bistå med koreografi og dans i teaterproduksjoner
  • Workshops, lokale DKS-tiltak og andre prosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av forestillinger
  • Møter og utviklingsarbeid
  • Dialog foresatte og rekrutteringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

  • Minimum 3- årig høyskole i relevante fag
  • Pedagogikk/PPU
  • Gode ferdigheter på organisering/logistikk og struktur
  • Vi kan tilby en spennende stilling, i en kulturskole som kjennetegnes av høyt kompetansenivå og mye kreativitet

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter gjeldende tariff/plassering i stillingskode 6814 (musikk- og kulturskolelærer).

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Om Enebakk kommune som arbeidsgiver

Enebakk kommunes visjon, «Mulighetenes Enebakk», skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.300 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon i omstilling, med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469