Galleri F 15 søker formidlere

GALLERI F 15 SØKER FORMIDLERE

Galleri F 15 søker flere faste formidlere til søndagsomvisninger og freelance-oppdrag.

Vi søker formidlere til søndagsomvisninger på Galleri F 15. Du vil inngå i en turnus med to-tre formidlere som er med å formidle utstillingene våre til et bredt publikum. Du vil kunne få tilbud om andre omvisninger dag, kveld og helg. Omfang vil variere.

Til stillingens arbeids- og ansvarsområde ligger

Delta på opplæring i forkant av hver utstilling, 3-4 opplæringer i året.
Ansvar for å forberede og legge til rette omvisningen.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant høyere utdannelse.
God kjennskap til og erfaring fra samtidskunstfeltet.
Erfaring med formidling.
God formidlingsevne på norsk og engelsk.

Egenskaper

Evner å engasjere og formidle samtidskunsten til et bredt publikum.
Være selvstendig og fleksibel.

Lønn

Honorar pr omvisning og opplæring.

Andre Opplysninger

Vi tilbyr pensjonsordning i KLP. Galleri F 15 er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i bedriften

Galleri F 15 er et ledende kunstsenter i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære tematiske gruppeutstillinger og separatutstillinger. Utstillingene er eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon. Formidling er en kjerneaktivitet, og tilrettelegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingsprogram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. Galleri F 15 samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. Galleri F 15 er hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469