Haugesund kommune søker kunstkonsulent

Vi er på jakt etter en kunstkonsulent til en fast stilling. Det er mange kunstprosjekter som skal fullføres i de neste årene og vi trenger økt kompetanse innen kunst.

Det første store prosjektet er kunst knyttet til ny Haraldsvang skole med idrettshaller og kulturfunksjoner. Entreprisekostnaden for prosjektet er ca. 521 millioner kroner, hvorav 1 prosent (ca. 5 millioner kroner) er avsatt til kunstprosjekt. Ny Haraldsvang skole vil bli en moderne ungdomsskole med idrettshaller og kulturfunksjoner. Skolen er plassert i vår store idrettspark og tett på et flott turområde. Det vil være mulig å utvikle et kunstprosjekt enten i bygningsmassen, eller i det nærliggende området.

Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalget, utarbeide kunstplan og koordinere dette og andre kunstprosjekt. Videre skal kunstkonsulenten bidra til prosjekter innen kunst som stedsutvikling – for å bygge nabolag for nabolag også med kunst.

Den som ansettes vil få et dedikert ansvar for å arbeide videre med planlegging av arbeidsplasser og infrastruktur for profesjonelle billedkunstnere i regionen.

Stillingen er utlyst som 100 % fast, men vi kan i samarbeid med aktuelle kandidater ha en lavere stillingsprosent hvis arbeidet vil kombineres med eget kunstnerisk virke.

Arbeidssted vil være i Haugesund.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere kunstprosjekter knyttet til nybygg og prosjekter
 • Lede prosjekter med kunst som stedsutvikling
 • Bistå med planlegging av arbeidsplasser for profesjonelle kunstnere i regionen
 • Veilede utvikling innen kunst på forskjellige samfunnsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant kunstfaglig kompetanse
 • Formell kunstfaglig utdanning er ønskelig
 • Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse vil være en fordel
 • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evne til å formidle kunstfaget til andre fagområder
 • Engasjement for kunstens rolle i samtiden

Vi tilbyr

 • Lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk.
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig. Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med i overkant av 37 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469