Kiellandsenteret søker ny leder

Er du den nye lederen av Kiellandsenteret på Sølvberget?

Kiellandsenteret ble etablert i 2018, som en integrert del av Sølvberget bibliotek og kulturhus. Senteret har som mål å bevare og formidle arven etter forfatteren og samfunnsrefseren Alexander L. Kielland. Senteret skal videreutvikle Sølvberget som aktivt og samfunnsengasjert litteraturhus. Faste utstillinger og installasjoner er en del av senteret, men mye av driften handler om aktiv formidling til allmenhet og skole.

Kielland var opptatt av at litteraturen kunne bidra til positiv endring i samfunnet – og sette problemer under debatt. Denne delen av arven etter Kielland skal senteret ivareta gjennom å jobbe for at publikum får sjanse til å delta aktivt i et ordskifte om viktige samfunnsspørsmål. Stavanger har som by forpliktet seg til arbeid for ytringsfrihet, og Kiellandsenteret har en viktig rolle i å ivareta dette.

Den nye lederen for senteret får et spesielt ansvar for å skape debatt om samfunn og litteratur. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med team program på Sølvberget, lederen for Kapittelfestivalen og koordinator for Friby Stavanger. I 2024 skal Kiellands 175-årsjubileum markeres med nyutgivelser og et stort, nasjonalt formidlingsopplegg. Det blir en viktig oppgave.

Den som blir ansatt får et selvstendig ansvar for utvikling og nyskaping. Lederen skal forvalte mandatet til Kiellandsenteret og samordne Sølvbergets innsats for å fremme de verdiene senteret forvalter. Det er også en viktig del av jobben å representere Kiellandsenteret eksternt og skape kunnskap og interesse i offentligheten for Kielland.

Sølvberget og Kiellandsenteret har arrangementer kveld og helg. Planlegging og gjennomføring av disse og andre arrangement ligger i stillingen.
Kiellandsenteret har omfattende formidling rettet mot videregående skole. Noe av denne formidlingen vil ligge til stillingen, i samarbeid med formidlere i organisasjonen.

Stillingen er organisatorisk plassert i avdelingen Opplevelse på Sølvberget.

Arbeidsoppgaver

 • Samordne all Kiellandsenterets virksomhet på Sølvberget
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre debatter og andre arrangementer
 • Være ansvarlig for fysiske og digitale formidlingstiltak
 • Være en aktiv deltaker i offentligheten på Kiellandsenterets vegne
 • Styrke og videreutvikle Sølvbergets arbeid med demokrati og ytringsfrihet
 • Skape og vedlikeholde et nettverk av samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt – innen blant annet kultur, forskning og utdanning
 • Bidra til å gjøre senterets tilbud kjent

Kvalifikasjoner

 • Interesse for samtidslitteratur og god oversikt over litteraturhistorien
 • Interesse for samfunnsspørsmål og offentlighet
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av arrangementer og/eller annen kulturformidling
 • Erfaring fra prosjektledelse eller liknende
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Digital kompetanse
 • Utdanningsretning innen litteratur, kulturfag, samfunnsfag, journalistikk el.l.
 • Utdanningsnivå: Hovedfag/Masterfag (realkompetanse kan i særlige tilfeller erstatte utdanningskrav)

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God nettverksbygger
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høyt press
 • Initiativrik, kreativ og god til å planlegge
 • Trygg på scene

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem-Jobb-Hjem
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingskode 853000 (Rådgiver)
Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469