Kongsberg bibliotek søker bibliotekar og arrangementansvarlig

Om Kongsberg bibliotek

Kongsberg bibliotek er et spennende og utadretta bibliotek som deltar i flere regionale og nasjonale prosjekter. Vi åpna et nytt og moderne bibliotek på Krona i august 2015, med nyskapende, interaktive installasjoner for barn og unge, og nå leder vi an i et prosjekt om å utvikle arbeidsplassnoder. Ved bruk av tilgangsteknologi kan vi tilby innbyggerne tilgang til biblioteket fra kl. 07-22 alle dager hele året. Biblioteket har opparbeida seg ei solid arrangementsrekke og samarbeider med mange ulike aktører i lokalsamfunnet, blant annet Frivilligsentralen, Laagendalsposten, Musikkteatret, Kongsberg Kino, Kulturskolen, Glogerfestspillene, Kongsberg Kirke, Røde Kors med flere.

Kongsberg bibliotek har per i dag 9 ansatte fordelt på 8,8 årsverk. Vi benytter biblioteksystemet BIBLIOFIL.

Kort om stillinga

Kongsberg bibliotek har ledig 100% fast bibliotekarstilling med særlig ansvar for bibliotekets arrangementer.

Vi tilbyr

 • Jobb i et nytt og framtidsretta bibliotek med fokus på kvalitet og nytenking i tjenesteutvikling og formidling
 • Lokalisering i et flerbruksbygg som rommer ulike samarbeidspartnere som Vitensenteret, Frivilligsentralen, Ung kultur, Musikkteatret, Kongsberg Kino, USN, Kongsberg norsksenter m.m.
 • Jobb i en by som hvert år arrangerer festivaler innafor klassisk musikk, jazz og kriminallitteratur, som har et bredt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper som igjen gir mange spennende muligheter for samarbeid
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med ansvar for utarbeiding, oppfølging, gjennomføring og videreutvikling av bibliotekets arrangementsrekke i nært samarbeid med biblioteksjef, fagledere og kommunikasjonsansvarlig
 • Gode lønns- og pensjonsordninger

Innhold i stillinga

Kongsberg bibliotek skal være et aktivt litteraturhus, forvaltere og formidlere av en solid kunnskapsbank og tilrettelegge for å være en hyggelig møteplass for alle, og dette skal gjenspeiles i arrangementene vi tilbyr for alle aldersgrupper.

Viktige arbeids- og ansvarsoppgaver vil være utarbeiding av bibliotekets arrangementskalender, oppfølging, planlegging og gjennomføring av små og store arrangementer samt nødvendig etterarbeid, videreutvikling av nåværende konsepter og mot til å satse på nye. Merarbeid i forbindelse med arrangementer må påregnes.

Stillinga følger vaktplan med skrankevakter på dagtid, på kvelder og i helger, der det forventes at en mestrer og utfører forefallende bibliotekfaglige arbeidsoppgaver.

Krav og ønsker til deg

Vi ser etter deg som har interesse for og kunnskap om det litterære kretsløpet i Norge, som er en drivende dyktig formidler og som har erfaring med kulturproduksjoner, som evner og liker å gå publikum i møte og som trives med mye å gjøre. Kombinasjonen av bibliotekfaglig kompetanse, relevant erfaring og formidlingsevne er viktig i denne stillinga.

 • Vi søker en faglig sterk, engasjert og utadvendt medarbeider som evner å jobbe selvstendig, men også i tett samarbeid med biblioteksjef, kollegaer og bibliotekbrukere.
 • Vi ønsker en arrangementsansvarlig som kan videreføre og videreutvikle bibliotekets nåværende arrangementsprofil, og vedlikeholde og bygge videre på både ulike samarbeid og samarbeidsformer.
 • Du har svært gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, er idérik, og har blikk for nye aktiviteter og formidlingsformer for å fremme lesing og leseglede i bibliotekrommet og i samarbeid med eksterne aktører.
 • Du følger opp ideer, planer og arrangementer på egenhånd. Du er ansvarsbevisst og tenker helhetlig, samtidig som du evner å jobbe nøyaktig og systematisk med de oppgavene du har ansvar for. Du er flink til å holde tidsfrister og er både kreativ og nyskapende med begrensa ressurser, og evner å skape mye ut av lite.
 • Du må ha meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Vi søker etter fagutdanna bibliotekar på minimum bachelornivå. Annen relevant utdanning på master- eller bachelornivå kan vurderes.
 • Erfaring med kulturproduksjoner er en fordel.
 • Må ha førerkort kl. B og disponere egen bil.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469